Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις στο (Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ  σύμφωνα με την 03-02-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 , Εαρινό 2017Α΄ θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κατάταξη υποψηφίων καταρτιζομένων σε τμήμα:

  Γ΄Εαρινού Εξαμήνου ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

( παλαιών αποφοίτων συναφούς ειδικότητας ).

 

Δικαιολογητικά για την κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων << Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα :

  1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία ,ΑΜΚΑ,ΑΜΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ).
  2. Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ή πτυχίο ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β ( υποχρεωτικά ).
  3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
  4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε ,εντός Ε.Ε και ομογενών,αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε

Η κατάταξη γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις κατάταξης από 06 έως 15 Φεβρουαρίου 2017 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ( Τέρμα Ταλιαδούρη Μαθητική Εστία ) ,καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

                                              2462084223-6982472771

                                                                                           

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                     ΓΡΕΒΕΝΑ 06/02/2017

ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΠΙΠΙΝΑ