Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αυτοί είναι οι μισθοί που παίρνουν περιφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων

 Οι μισθοί που θα λαμβάνουν από 01/01/2024 όταν δηλαδή θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων.

Οι απολαβές όλων των αιρετών καθορίζονται από τον πληθυσμό κάθε πόλης

Oι δήμαρχοι πόλεων των οποίων ο πληθυσμός είναι πάνω από 100.000, αμείβονται με το ποσό των 4.275 ευρώ.

Σε αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Αθηναίων και άλλων 16 μεγάλων πόλεων (Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Εύοσμος, Καλλιθέα).

Οι αντιδήμαρχοι αμείβονται με 2.137 ευρώ.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει 900 ευρώ.

Οι Περιφερειάρχες λαμβάνουν το ποσό των 4.275 ευρώ.

Οι αντιπεριφερειάρχες λαμβάνουν το ποσό των 3.206 ευρώ.

Στους δήμους στους οποίους ο πληθυσμός είναι από 20.000 έως 100.000 κάτοικοι, η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420 ευρώ.

Του αντιδημάρχου στα 1.710 ευρώ.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει 720 ευρώ.

Σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων ο δήμαρχος αμείβεται με 2.565 ευρώ.

Ο αντιδήμαρχος 1.282 ευρώ, και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 538 ευρώ.

Συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε έναν ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερις το ανώτερο ανά μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% της αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων, διαμορφώνεται έτσι κατ’ ανώτατο όριο στα πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (55,57 €).