Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Πλήθος δυνατοτήτων για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών εξασφαλίζει το νέο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου. Τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Ιανουαρίου και χρησιμοποιείται ήδη από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών σε όλη τη χώρα, οι οποίες, πλέον, μπορούν να διεκπεραιώνουν με υψηλότερη ταχύτητα τις υποθέσεις των πολιτών. Εκατομμύρια στοιχεία που αφορούν στις ταξινομήσεις των οχημάτων, τις άδειες κυκλοφορίας, τις άδειες οδήγησης και τις ειδικές άδειες μεταφέρθηκαν με επιτυχία σε ένα καινούργιο ψηφιακό περιβάλλον με πολλές δυνατότητες υποστήριξης νέων εφαρμογών. Ειδικότερα, έγινε μετάπτωση στοιχείων που αφορούσε 13 εκατομμύρια οχήματα και 14 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, 8 εκατομμύρια άδειες οδήγησης και προσαρμογή 150 διοικητικών διαδικασιών σε 5 ομάδες εφαρμογών.
Βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η διαλειτουργικότητά του με πληροφοριακά συστήματα άλλων Υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό με το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα που είχε εγκατασταθεί το 1984 και ήταν ανεπτυγμένο στη γλώσσα προγραμματισμού «COBOL». Σταδιακά, στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα ενσωματώνονται νέες εφαρμογές όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος των δικαιολογητικών για τις μεταβιβάσεις, καθώς και η ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος για τους ελέγχους ΚΤΕΟ και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.