Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Α Ν Α Δ Α Σ Μ Ο Σ

ΕΝΑΥΣΜΑ

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Καρπερού Δήμητρας που ευχαριστεί το Θεόδωρο Καρυπίδη και το Βαγγέλη Σημανδράκο για την άμεση λύση και καταλυτική παρέμβαση στα προβλήματά τους.

Η αποτελεσματικότητα και το πραγματικό ενδιαφέρον της νέας …

περιφερειακής αρχής πριν καν αναλάβει επισήμως τα νέα της καθήκοντα μας γεμίζει με αισιοδοξία.

ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία ανταγωνιστικής γεωργίας στην περιοχή μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων.

ΘΕΜΑ (ανασυγκρότηση των χωριών)

Αναδασμός ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία η αρμόδια κρατική αρχή αποσπά όλες τις έγγειες ιδιοκτησίες ενός καθορισμένου τόπου από τους κύριούς τους. Χαράζει νέα όρια στο εσωτερικό τους και τελικά τις επαναδιανέμει μεταξύ των πρότερων ιδιοκτητών με νέους τίτλους κυριότητας και με τη μορφή ενός ενιαίου τεμαχίου. Αποτελεί μια μέθοδο που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές με σκοπό τον εξολορθολογισμό και την τόνωση της γεωργικής παραγωγής.

Ιδιαίτερη προσοχή σε αποφυγή τυχών αδικιών κατά τη νέα διανομή γης. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Πριν τον αναδασμό πολλά και σκόρπια τεμάχια γης με ακανόνιστα σχήματα συνιδιοκτησία/πολλαπλή μορφή ιδιοκτησίας έλλειψη αγροτικών δρόμων.

Όταν αυτή η κατάσταση γενικεύεται σε μια τοπική κοινωνία το πρόβλημα από ατομικό γίνεται βαθιά κοινωνικό.

Πρώτον ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης οδηγεί σε φτώχεια και σε εγκατάλειψη (ειδικά στην περίπτωση της υπαίθρου).

Δεύτερον ως αποτέλεσμα των προηγούμενων πέφτει η εμπορική αξία της γης, άρα μακροπρόθεσμα ευνοείται η συγκέντρωσή της σε λίγα χέρια, για την ακρίβεια στα χέρια αυτών που θα αγοράσουν την κατακερματισμένη και υποτιμημένη γη ώστε μετά να την ενιαιοποιήσουν. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθογένειες πολλές φορές και σε πολλά κράτη έχει επιλεγεί η λύση του αναδασμού ο οποίος ανάλογα με την διαδικασία που ακολουθείται είναι εκούσιος ή υποχρεωτικός. Στην πρώτη περίπτωση οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες καλούν το κράτος να εκκινήσει τη διαδικασία. Στην δεύτερη είναι αρμόδιες κρατικές αρχές που εντοπίζουν το πρόβλημα και επιβάλλουν τον αναδασμό ανεξάρτητα από την προσωπική βούληση των ιδιοκτητών λύνοντας προβλήματα συνιδιοκτησίας και δυαδικής/πολλαπλής μορφής ιδιοκτησίας.

Η μεταμόρφωση αυτή συντελεί αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγρότη αφού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, λιγότερα καύσιμα, μικρότερη φθορά μηχανημάτων, λιγότερες εργατοώρες, συντελεί στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, στην  καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών μονάδων. Γενικά στην Δυτική Μακεδονία βρίσκονται τα 3/4 του επίγειου νερού της χώρας και παρά το πλούσιο υδάτινο δυναμικό το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα ο Νομός Γρεβενών διασχίζεται από δύο μεγάλα και άξια λόγου ποτάμια των Αλιάκμονα και τον Βενέτικο. Δυστυχώς τα νερά των δύο αυτών ποταμών είναι δεσμευμένα από την Δ.Ε.Η. για την δημιουργία φραγμάτων, δηλαδή τεχνική και μηχανική παρέμβαση στη φύση και έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που ήδη έχει συντελεστεί στο ευαίσθητο και παρθένο οικοσύστημα των Γρεβενών.

Ως ελάχιστα αντισταθμιστικά οφέλη για τους αγρότες της περιοχής θα μπορούσε να είναι η αποδέσμευση των νερών και η εκτέλεση αρδευτικών έργων από την Δ.Ε.Η. και το κράτος για τον φυσικό πλούτο που εκμεταλλεύονται και τα οφέλη που εισπράττουν ως υλικά αγαθά – υδροηλεκτρικοί σταθμοί αλλά και η κοινωνική παροχή στο 1/3 του πληθυσμού της χώρας.

 

 

Σαρακήνα Γρεβενών 30/09/2014

                                                                                              Ντάγκας Κωνσταντίνος