Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σεμινάριο εκπαίδευσης συνοδών/εμψυχωτών

Η Greek Adventure διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης συνοδών/εμψυχωτών στις 28-30 Απριλίου 2017 στο καταφύγιο της Βασιλίτσας Γρεβενών. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στελεχών που θα είναι ικανά να υλοποιήσουν μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές ανά την Ελλάδα, σε συνδυαστικά πακέτα ( όπως hiking, jeeping, mountain bike κ.α.) σε εναλλακτικούς και κλασικούς τουριστικούς προορισμούς.

Επιθυμητά Προσόντα υποψηφίων:

• Ηλικία 20-35

• Επικοινωνιακοί

• Καλή γνώση της Αγγλικής / απαραίτητη

• Γνώση επιπλέον γλώσσας / επιθυμητή

• Άδεια οδήγησης / απαραίτητη

• Εξοικείωση με την τεχνολογία / απαραίτητη

Οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν στις εξής ενότητες:

• Τρόπος λειτουργίας της GA

• Εμψύχωση ομάδας

• Marketing skills

• Managerial skills

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη μια συνέντευξη γνωριμίας. Παρακαλούμε να στείλετε ένα πλήρες βιογραφικό με email στη διεύθυνση: info@greekadventure.gr μέχρι 06-04-2017 με θέμα: Σχολή Συνοδών Πολυήμερων Ταξιδιών.

Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως συνοδός / εμψυχωτής στην GA.

 

Greek Adventure organizes escorts / facilitators training seminar on 28-30 April 2017 at the shelter of Vasilitsa in Grevena. Goals of these seminar is to train staff that can be able to carry out daily and long trips all over the Greece in combination packages ( such as hiking, jeeping, mountain bike etc.) alternative and classic tourist destinations.

Desired Candidate Qualifications:

Age 20-35
Communicative
Good knowledge of English language / Necessary
Knowledge of additional languages / Optional
Driving license / Necessary
Familiarity with technology / Necessary

Candidates will be trained in the following sections:

Mode of operation of GA
Encouragement groups
Marketing skills
Managerial skills

Participation is essential an introductory interview. Please send a full CV by email to: info@greekadventure.gr until 06.04.2017 on subject: School Escort multi-day trips.