Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ

Ο τουρισμός αναμφισβήτητα, συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής δημιουργώντας θέσεις εργασίας, αύξηση ζήτησης των τοπικών προϊόντων , οικονομική ευμάρεια των κατοίκων και εισροή ρευστότητας στα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης
Η τουριστική βιομηχανία αντλεί την δύναμή της από εύθραυστες πηγές όπως το περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις που από την άλλη πλευρά, είναι παράγοντας που δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισμό, μόλυνση του περιβάλλοντος, κατασπατάληση ή καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών πηγών και ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις εμποδίζουν την συνεχή και ομαλή διεξαγωγή της τουριστικής διαδικασίας Παραδείγματα από την παγκόσμια πραγματικότητα, αλλά και η πρόσκαιρη τουριστική ανάπτυξη του δικού μας Νομού, δείχνουν ότι η άκρατη, η ασχεδίαστη, η λανθασμένη ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, γρήγορα οικονομικά οφέλη καταλήγοντας , μακροπρόθεσμα, σε χαμηλής ποιότητας και ποσότητας τουριστική δραστηριότητα.
Η πλειοψηφία των τουριστών σήμερα επιθυμεί να επισκέπτεται περιοχές με υψηλή ποιότητα υποδομών, περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού, της τοπικής γαστρονομίας , των τοπικών προϊόντων.
Αρκετοί διεθνείς οργανισμοί σχετικοί με τον τουρισμό το περιβάλλον και τον πολιτισμό, προτείνουν ως διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα, κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται και να αναπτύσσεται ώστε:
α) να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου,
β) να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται,
γ) να εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή, λειτουργία και αποδοτικότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι:
• η συνεργασία όσων εμπλέκονται στη τουριστική διαδικασία,
• η συμμετοχή της τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης,
• η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών και των τουριστών και η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών, υποδομών και εγκαταστάσεων
Δυστυχώς στον δικό μας νομό ο τουρισμός ξεκίνησε και πορεύτηκε τελείως ευκαιριακά και σε κάποιες περιπτώσεις τυχοδιωκτικά. Οι ως άνω προϋποθέσεις ποτέ δεν εκπληρώθηκαν. Η άναρχη είσοδος στην τουριστική βιομηχανία των επαγγελματιών του κλάδου, η μη ύπαρξη των απαιτούμενων υποδομών (ασφαλείς δρόμοι, σηματοδοτημένα καθαρά περιπατητικά μονοπάτια, σύγχρονο χιονοδρομικό κλπ), η μη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά κυρίως η παντελής έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου το οποίο θα ενέπνεε την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία , έθεσε όρια στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Η τουριστική άνθηση του νομού μας , έληξε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά και την δεκαετή οικονομική κρίση που πλήττει τον εγχώριο τουρισμό, στον οποίο αποκλειστικά απευθυνόταν (λόγω αδυναμίας του να απευθυνθεί στον απαιτητικό εισαγόμενο, μη έχοντας τις ως άνω προϋποθέσεις) οι διανυκτερεύσεις των τουριστών μειώθηκαν δραματικά ( από 55.431 το 2009 σε 7.353 το 2015 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αντιστοιχούν σε 1.090 κλίνες και 25 ξενοδοχεία) .
Θα πρέπει λοιπόν, άμεσα να αποφασίσουμε , αν είμαστε διατεθειμένοι να αξιοποιήσουμε τα πλούσια προσόντα που διαθέτει ο νομός μας , (το περιβάλλον, την φύση, την ιστορία , τον πολιτισμό , τα γνήσια γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα), ώστε να καταφέρουμε να ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων , να σταματήσουμε τον ηλικιακό μαρασμό και την αναγκαστική μετανάστευση των νέων .

 

Μαρία Σουπιάδου 
υπ.δημοτική σύμβουλος Δήμου Γρεβενών