Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση Χρηματοδότησης Διαπιστευμένου Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2023

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2023 του Προγράμματος Erasmus+, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) ενέκρινε την επιχορήγηση του ποσού των 179.465,00 ευρώ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία έχει χορηγηθεί η Διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης για το διάστημα 2021-2027. Το ποσό αυτό έχει εγκριθεί για την υλοποίηση του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-SCH-000146694 που εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης και έχει ως θέμα την “Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Μαθησιακή Διαδικασία”.

Το συγκεκριμένο Διαπιστευμένο Σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

  1. Μαθήματα και κατάρτιση (courses and training)
  2. Παρακολούθηση εργασίας (job shadowing)
  3. Κινητικότητα μαθητών (group mobility of school pupils)
  4. Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης (teaching or training assignments)

Οι σχολικές μονάδες που ανταποκρίθηκαν θετικά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουν στο εν λόγω Σχέδιο Κινητικότητας ως μέλη της Κοινοπραξίας είναι οι παρακάτω:

5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
2ο Γυμνάσιο Γρεβενών
1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού Καστοριάς
10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς (Πειραματικό)
1ο ΓΕΛ Καστοριάς
5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης
3ο Γυμνάσιο Κοζάνης
4ο Γυμνάσιο Κοζάνης
2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης
12ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
2ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας
2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας
Γυμνάσιο Αμμοχωρίου Φλώρινας
1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου
Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας

Η αρχική χρονική διάρκεια του εγκεκριμένου Σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας είναι 15 μήνες.