Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δημιουργία Μητρώου Τεχνιτών-Οικοδόμων στη Δυτική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την συστηματική παρακολούθηση των έργων που υλοποιούνται στην περιοχή μας, αλλά και κατά τον προγραμματισμό των νέων έργων εν όψει της επερχόμενης εαρινής περιόδου, διαπιστώνει τη σοβαρή υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι Τεχνικές Εταιρείες της περιοχής  σε τεχνίτες – οικοδόμους.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού που δυσκολεύει την υλοποίηση σημαντικότατων δημοσίων έργων και σε συνεννόηση με το Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής  Μακεδονίας και την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να επικοινωνήσουν με τους παραπάνω φορείς, για τη δημιουργία Μητρώου Τεχνιτών-Οικοδόμων.

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε

                         Ο Περιφερειάρχης                                                                 Η Πρόεδρος                          Γεώργιος Κασαπίδης                                                         Μαρία Τσιομπάνου