Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σε ¨απαγόρευση¨ τα άλογα φυλής Πίνδου?

Δυσλειτουργίες και στην δράση διατήρησης αυτόχθονων φυλών

Την φιλόδοξη δράση (3.1) «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 πίστεψαν, υιοθέτησαν και επένδυσαν σε αυτήν πολλοί αγρότες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν εισέπραξαν την συμφωνηθείσα και υπογραφείσα σύμβαση.

Αυτά και πολλά άλλα συζήτησαν οι εκτροφείς της αυτόχθονης φυλής αλόγων Πίνδου Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι…

συναντήθηκαν στις 23 Απρ 2015, στην Νέα Μεσήμβρια, με πληροφορίες από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης (Δρ Σταματίνα Τριβιζάκη) και μεταξύ άλλων αποφάσισαν να ενημερώσουν όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά και να αναζητήσουν την τακτοποίηση της μεγάλης οικονομικής «αιμορραγίας». Σημειωτέον ότι το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος διαβίωσης αλόγων της φυλής Πίνδου (6 μήνες βόσκηση-6 μήνες σταβλισμένα), τα οποία δεν προσφέρουν κάποιαν άλλης μορφής παραγωγή προς διάθεση, εκτιμάται σε 500€ ετησίως.

Η φυλή Πίνδου είναι μια ελληνική φυλή ιπποειδών με ιδιαίτερη αξία για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Παραδοσιακά τα ζώα της φυλής Πίνδου χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως ως ζώα εργασίας (υλοτομία, αγροτουρισμός και άλλα). Είναι μια φυλή που έχει εξελιχθεί στο βιότοπο και είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες της χώρας μας. Αποτελεί σημαντική παράμετρο του γονιδιακού πλούτου και της βιοποικιλλότητας ενώ η βόσκηση των ζώων αυτών σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει άλλο ζωικό είδος συμβάλλει στην αναγέννηση της βλάστησης.

Οι υπογραφείσες συμβάσεις των δικαιούχων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προέβλεπαν πληρωμές για τα έτη μέχρι και το 2017 με βάσει τρεις κύριες παραμέτρους – προϋποθέσεις: Πιστοποίηση της φυλής Πίνδου, Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε από τον εκτροφέα και Ύπαρξη απαραίτητων βοσκοτόπων. Μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα ιπποειδή λαμβάνονταν υπόψη, εφ όσον ανήκαν σε κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σε περίπτωση που δηλώνονταν ζωικό κεφάλαιο μόνο από ιπποειδή, θα έπρεπε να υποβάλλει δικαιολογητικά που να αποδείκνυε ότι είναι δασεργάτης εν ενεργεία, ή είναι κάτοχος αγροτουριστικής εκμετάλλευσης, ή είναι κάτοχος ιπποειδών σπανίων φυλών. Ακόμα προβλεπόταν η άδεια ίδρυσης/λειτουργίας/εγκατάστασης ιπποστασίου.

Οι προϋποθέσεις αυτές τηρήθηκαν από όλους τους δικαιούχους του προγράμματος και θα έπρεπε και το Υπουργείο ΑΑΤ να τηρήσει τους όρους από την πλευρά του, μεταξύ των οποίων και η οικονομικές χρηματορροές, πράγμα που μέχρι σήμερα καθυστερεί, δημιουργώντας δυσεπίλυτα προβλήματα στους εκτροφείς ιπποειδών της φυλής Πίνδου.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι συναντηθέντες ήταν από μια ομάδα 33 περίπου εκτροφέων των αλόγων φυλής Πίνδου Κεντρικής Μακεδονίας με 3500 περίπου άλογα, ενώ δραστηριοποιείται και μια ομάδα (Συνεταιρισμός) στην Δυτική Μακεδονία με έδρα τα Γρεβενά. Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες εκτροφέων αλόγων φυλής Θεσσαλίας, Σκύρου κλπ.

Με πολύ προσοχή επισημάνθηκε στην συνάντηση ότι δεν πρόκειται για ζώα συντροφιάς, ή άλλης μορφής διαδικασίες κάλυψης περίεργων τακτοποιήσεων σε προηγούμενες καταστάσεις, αλλά για μια ξεκάθαρη δράση προστασίας της βιοποικιλότητας και ενίσχυσης του γονιδιακού «βιοαποθέματος» της Ελλάδας.

Οι εκτροφείς αλόγων φυλής Πίνδου σχημάτισαν Ομάδα Πρωτοβουλίας και θα επιδιώξουν συνάντηση με τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας για τις εξελίξεις της υπογραφείσας σύμβασης και της τήρησης των υπογεγραμμένων. Την Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελούν οι: Ακριβόπουλος Ν. (Κ. Πορόια, 6973201380), Βαρκάς Ν. (Ά. Πορόϊα, 6977043245), Νούλης Γ (Ν. Πετρίτσι, 6974029478), Παπλιάκας Δ (Νιγρίτα, 6945852378), Πετρίδης Ι (Έδεσσα, 6942488312) και Τσίντζηρας Α (Κατερίνη, 6978520102), ενώ η προσωρινή γραμματειακή στήριξη θα γίνεται από το τηλ. 2351081203, στο κινητό 6985564482, με το e-mail: srodiou@gmail.com.

 

 

Για την καταγραφή: Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382