Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σχολικό έτος 
2013-14

 

Συνεχίζονται έως και την Παρασκευή 30/08/2013 οι  εγγραφές για το σχολικό  έτος  2013-2014 στην ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του ΟΑΕΔ  Κοζάνης για τις παρακάτω ειδικότητες :

 

1.  Βοηθών  Γενικής  Νοσηλείας 

2.  Βοηθών  Φαρμακείου

3.  Τεχνιτών  Ηλεκτρολογικών  Εργασιών

4.  Τεχνιτών  Θερμικών &  Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων  

5.  Τεχνιτών  Μεταλλικών  Κατασκευών ( Συγκολλητών) 

6.  Τεχνιτών  Μηχανών  &  Συστημάτων  Αυτοκινήτου

7.  Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

8.  Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν  να υποβάλλουν   αίτηση στην  ΕΠΑ.Σ  ΟΑΕΔ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  έως 30/08/2013  . Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη  έχουν  όσοι  έχουν γεννηθεί  τα  έτη  1990  έως 1997.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Τίτλος  Σπουδών (Απολυτήριο  Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης  Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου , Πτυχίο  ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)

β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .

γ) Δύο φωτογραφίες.

δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της , σχετικά με την οικογενειακή , κοινωνική και οικονομική  κατάστασή του/της.

 

  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

3.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε Δημόσιους Φορείς ( Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας , Δήμο Κοζάνης , Δήμο Βοϊου , Νοσοκομείο Κοζάνης , 1ο Σώμα Στρατού , ΔΕΥΑ Κοζάνης  κά ) και σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις . Οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το   ποσό του 75% του ανειδίκευτου  εργάτη εκ του οποίου το ποσό των 11 euro είναι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ  και ασφαλίζονται από τους εργοδότες .

4.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.

5.Αναβολή στράτευσης.

6.Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα

7.Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281  κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες.