Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Γνωρίζοντας ότι η Ειδική Αγωγή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της Σύγχρονης Εκπαίδευσης έχουμε στόχο με την υλοποίηση του …

προγράμματος οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την ευαισθησία και να ενημερωθούν για τη φύση των προβλημάτων των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – ΔΥΣΛΕΞΙΑ
 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ – ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ
 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ
 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN
 ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER
 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΕΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΤΥΦΛΟΙ),
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΩΦΟΙ-ΒΑΡΗΚΟΟΙ)
 ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
 ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Σκοπός είναι να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο της. Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από Πανεπιστημιακούς καθηγητές και Διακεκριμένα Στελέχη, που είναι εξειδικευμένοι σε θέματα Ειδικής Αγωγής.
Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες.
Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος:
Εισηγήσεις, Πρακτική εξάσκηση, Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας, Αξιολόγηση των επιμορφούμενων.

Αναλυτικότερα:

 
 Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή – Κρήτη – Κοζάνη – Βέροια
 Στο τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα αξιολογηθούν
 Οι επιτυχόντες θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ από το Πανεπιστήμιο, δίνοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε Δομές της Ειδικής Αγωγής.
Έναρξη εγγραφών: Ιούνιος 2013
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Ειδική προσφορά για ομάδες άνω των 5 ατόμων
 Έκπτωση 10% σε φοιτητές και ανέργους
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2013
Για περισσότερες πληροφορίες για Κοζάνη: Πάλλα Μαριαρένα 2461034747