Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ερωτήσεις των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης και την ενίσχυση παραγωγών λεβάντας

Με την υπ’ αριθ. 91761/15-11-2019 Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2019 προσλήφθηκαν στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Φλώρινας) 210 άνεργοι πτυχιούχοι ηλικίας 22-39 ετών.

Η πρόσκληση του συγκεκριμένου Ειδικού προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ –βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ- αφορούσε 250 επιστήμονες, αλλά τελικά οι εργαζόμενοι είναι 210, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση 12 μηνών η οποία εκπνέει τον Μάρτιο του 2021.

Το πρόγραμμα, όπως ορίστηκε στην πρόσκλησή του, είχε διττό στόχο:

α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων Πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

και

β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής Επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα απασχόλησης καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει, γενικότερα, από την υποστελέχωση των δημόσιων οργανισμών και των εποπτευόμενων φορέων, λόγω συνταξιοδοτήσεων, όπως και των μνημονιακών δεσμεύσεων της περιόδου 2010-14 όπου, ως γνωστόν, για κάθε πέντε αποχωρήσεις προβλεπόταν μόνο μία πρόσληψη.

Ειδικά, καλύπτονται τα οργανικά κενά της Περιφέρειας και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σε μια σειρά από διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με την επιστημονική επάρκεια και τις δεξιότητες που διαθέτουν, αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για ανανέωση του προγράμματος για τουλάχιστον ένα έτος, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, τα προγράμματα που έχουν τύχει ανανέωσης είναι τα εξής: α)το πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ’ Κύκλος 1.690 ωφελούμενοι) και β) το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 4.000 Μακροχρόνια ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας το οποίο ανανεώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη  φορά.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την 33η συνεδρίαση του (23.12.20, ΑΔΑ: Ψ5ΖΥ7ΛΨ-ΒΒΠ) αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει το αίτημα για την ανανέωση του προγράμματος ενώ, παράλληλα, τέθηκε το γενικότερο αίτημα για αύξηση του αριθμού των θέσεων του μόνιμου προσωπικού και της επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης εργαζομένων.

Τέλος, ως γνωστόν, η Δυτική Μακεδονία υφίσταται ήδη τις συνέπειες από την βίαιη απολιγνιτοποίηση και τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Ως εκ τούτου, η ανανέωση του προγράμματος, αφενός θα στήριζε τις διοικητικές δομές της Περιφέρειας ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη μετάβαση, αφετέρου δε, θα προσέφερε εργασιακή διέξοδο σε επιστήμονες που, ειδάλλως, θα απέμεναν με μοναδική προοπτική τη μετανάστευση.

Επειδή οι δημόσιοι φορείς πλήττονται, τόσο γενικά, όσο ειδικότερα στην Π.Δ.Μ., από υποστελέχωση και έλλειψη επιστημονικού προσωπικού,

Επειδή η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα,

Επειδή η απολιγνιτοποίηση δημιουργεί παραλυτικές συνθήκες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου,

Επειδή η υγειονομική κρίση έχει ήδη μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που επιβάλλει συνέχιση προγραμμάτων στήριξης της εργασίας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση του συγκεκριμένου Προγράμματος για τουλάχιστον ένα έτος, όπως ακριβώς συνέβη με αντίστοιχα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ;

  1. Ποια είναι τα οργανικά κενά, ανά περιοχή, ειδικότητα και υπηρεσία στην Π.Δ.Μ.; Ποιο είναι το σχέδιο για την κάλυψη των κενών;

Οι ερωτώσες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα:  “Ενίσχυση παραγωγών λεβάντας της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η καλλιέργεια της λεβάντας παρουσίασε εκθετική αύξηση, με τις περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις να εντοπίζονται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Βοΐου και των Γρεβενών.

Η καλλιέργεια της λεβάντας έδωσε στους ανθρώπους της περιοχής νέες ευκαιρίες για καινούρια επιχειρηματικά σχέδια, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Η αυξημένη ζήτηση και η ανοδική τάση στην τιμή πώλησης του αιθέριου ελαίου, δημιούργησαν προοπτικές τόσο για την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων λεβάντας, όσο και για τη  μεταποίηση της.  Αναπτύχθηκε έτσι ένας κύκλος εργασιών που ξεκινάει από την παραγωγή μοσχευμάτων λεβάντας και φτάνει μέχρι την παραγωγή του αιθέριου ελαίου.

Τα τελευταία χρόνια η συνεχής εξέλιξη και άνοδος της παραγωγής  εξασφάλισε την κρίσιμη μάζα παραγωγής  για την αυτονόμηση των παραγωγών που κατάφεραν να προωθήσουν άμεσα το προϊόν παραγωγής τους στις κεντρικές αγορές της κεντρικής Ευρώπης, χωρίς μεσάζοντες.

Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει βιομηχανία η οποία να δύναται να απορροφήσει την παραγόμενη ποσότητα αιθέριου ελαίου,

Επειδή ήδη από το Φθινόπωρο του 2019 μεγάλο μέρος της παραγωγής υπήρξε αδιάθετο,

Επειδή ήδη με την έλευση του Covid-19 κάθε πιθανότητα διοχέτευσης του παραχθέντος προϊόντος υπήρξε και συνεχίζει να είναι αδύνατη, λόγω του ότι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια είτε είναι κλειστά είτε υπολειτουργούν,

Επειδή οι παραγωγοί εν μέσω πανδημίας δεν βοηθήθηκαν καθόλου, με ορατό πλέον τον κίνδυνο για την αδυναμία συνέχισης της συγκεκριμένης καλλιέργειας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


  1. Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών λεβάντας ώστε  να  συνεχίσουν την καλλιέργειά της;
  2. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει την απορρόφηση της αδιάθετης παραγωγής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Βέττα Καλλιόπη

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αλεξιάδης Τρύφων

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκιόλας Ιωάννης

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ