Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ένταξη επτά (7) έργων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ

Τις αποφάσεις ένταξης επτά (7) έργων Δημόσιου χαρακτήρα υπέγραψε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΑΝΚΟ, κος Τσιούμαρης Γρηγόρης, Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ως Ενδιάμεσος Φορέας. 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 632.978,00€ με 100% επιχορήγηση και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  (ΕΤΘΑ). Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 30-6-2023.
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 19.964,00
2 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 287.800,00
3 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΙΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 21.914,00
4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 70.680,00
5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 24.800,00
6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ” ΤΟΥ Τ.Δ. ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 170.000,00
7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 37.820,00
 
Τα έργα θα συμβάλουν στους στόχους του προγράμματος που είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και η διαφοροποίηση και η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 
Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η πρόσκληση για τα ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.