Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2017

– Αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

– εκπρόσωποι Φορέων και ΜΜΕ,

– κυρίες και κύριοι,

πέρα από την τυπικότητα που μπορεί να έχει η σημερινή συνεδρίαση, έχουμε την ευκαιρία να σας κάνουμε κοινωνούς των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων μας, των στόχων και των προτεραιοτήτων έτσι ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να κάνει βήματα μπροστά.

Όπως και πέρυσι, σας διαβεβαιώνουμε ότι :

 • κάθε επιτυχία είναι επιτυχία όλων μας,

 • κάθε προσπάθεια αντλεί δύναμη από τις δεσμεύσεις μας προς την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και την αταλάντευτη βούληση να αλλάξουμε σελίδα. Μία κοινωνία και μία περιοχή που έχει συνεχείς προκλήσεις αλλά και δυνατότητες που ανοίγουν μπροστά μας νέες προοπτικές,

 • κάθε διεκδίκηση είναι αγώνας για το δίκαιο και γι’ αυτό που μας αρμόζει,

 • διεκδικούμε όσα μας αξίζουν και βλέπουμε τις ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον,

 • κάθε δυσκολία κάνει μεγαλύτερη την επιτυχία μας και δίνει αξία στις ικανότητες της Περιφερειακής Αρχής και στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας,

 • παίρνουμε πρωτοβουλίες και βάζουμε στόχους που για πολλούς φάνταζαν απραγματοποίητοι και φέρνουμε αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας,

 • ανοίγουμε τους ορίζοντες της περιοχής ως σημαντικού χώρου της Ελλάδας, τμήμα των Βαλκανίων και της Ευρώπης,

 • τολμάμε σ’ ότι φαντάζει δύσκολο και στοχοθετούμε με βάση τη γνώση και την τεκμηρίωση,

 • είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που τους χτύπησε η οικονομική κρίση, στους κατοίκους των υπό μετεγκατάσταση οικισμών, στους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας και του μόχθου,

 • είμαστε δίπλα σας, στη διάθεσή σας και φιλικοί, σαν σε μια γειτονιά,

 • αναδεικνύουμε τη Δυτική Μακεδονία σε χώρο ασφάλειας, δημιουργίας και πολλαπλών πρωτοβουλιών που φέρνουν καρπούς,

 • ενισχύουμε την περιφερειακή συνείδηση σαν βασική προϋπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης,

 • αξιοποιούμε κάθε μας πλεονέκτημα και αντιμετωπίζουμε κάθε αρνητική εξέλιξη,

 • δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μία φιλική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση προς όφελος της περιοχής και, συνακόλουθα, της ανάπτυξης,

 • είμαστε δίπλα και μπροστάρηδες στους αγώνες της κοινωνίας, δίνουμε αξία σε κάθε ενέργειά της και συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητά τους.

Τέλος, διεκδικούμε τα δίκαια και τα συμφέροντα της περιοχής μας σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου κάνουμε συνεχή προσπάθεια για να έχουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο.

Σήμερα επικοινωνούμε ανοικτά με τους πολίτες που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν, αλλά και να μας ασκούν κριτική ως ο ένας και μοναδικός εντολέας μας.

Για το λόγο αυτό εκτός από τη ζωντανή μετάδοση της σημερινής διαδικασίας, την οποία οι πολίτες παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου, η παρούσαεισήγηση καθώς και πλήρες ενημερωτικό υλικό χωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Θεματική Αντιπεριφέρεια, την Έδρα, την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚεΠε) και λοιπά στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr, στην ενότητα Έργα και Δράσεις.

Ειδικότερα:

 1. Βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας

Η οργανωτική αναδιάρθρωση της Περιφέρειας αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την Περιφερειακή Αρχή με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής ικανότητας και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η εκπλήρωση από την Περιφέρεια των θεσμικών της αρμοδιοτήτων και των ηθικών της υποχρεώσεων έναντι των πολιτών, διέρχεται μεσοπρόθεσμα μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας με κύρια χαρακτηριστικά, τον μετασχηματισμό διαδικασιών, οργανωτικών δομών, δραστηριοτήτων και στόχων του Οργανισμού, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας τους με τους πολίτες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων υποδομών και χρησιμοποιώντας τα έγγραφα ως ηλεκτρονικά αρχεία, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, τον ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων και την χρήση της ψηφιακής υπογραφής, εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε τα έργα:

 1. Ψηφιακή Υπογραφή (υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

 2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

 3. Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, υλοποιώντας τεχνικά δομές ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως:

 • Wiki

 • «Δικτυακό τόπο στρατηγικού σχεδιασμού (http://guest3.ellak.gr/openv2/)

 • Εφαρμογή «Κανονικές άδειες προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 • Διαλειτουργικότητα-εσωτερική

 • Διαλειτουργικότητα-εξωτερική

Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ομάδα στελεχών με την καθοδήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα, εκπροσωπώντας τον Φορέα μας σε διεθνές επίπεδο ως ένα μέλος της OGPOpenGovernmentPartnership (Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση), ανέλαβε δύο αυτοδεσμεύσεις για την ενίσχυση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της συμμετοχής των Πολιτών στη λήψη αποφάσεων και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, που θα υλοποιηθούν το τρέχον έτος. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Περιφέρεια είναι:

    • Ανοικτός Συμμετοχικός Προϋπολογισμός,

    • Ανοικτό Περιφερειακό Συμβούλιο,

Επιπλέον η πρόταση αυτή (Ανοικτό Περιφερειακό Συμβούλιο) παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της OGP, στο Παρίσι.

Μέρος της στρατηγικής μας αποτέλεσε και η επιλογή να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας στοχευμένα και μεθοδικά, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση κατά το σχεδιασμό και προσδοκώντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή της.

Ο σχεδιασμός των νέων δομών βασίστηκε σε δύο κύριους άξονες: Τη διασφάλιση του διοικητικού συντονισμού και την αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Περιφέρειας μέσα από την ενεργοποίησή του.

Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο σχεδόν των οργανικών μονάδων και μεταφράζονται σε ανακατανομή των δομών, μέσω συγχώνευσης και κατάργησης μονάδων αλλά και δημιουργίας νέων, με μεταφορά/ανακατανομή των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεωνεξειδικευμένων στελεχών, σύμφωνα με τις ουσιαστικές ανάγκες.

Όμως η αναδιοργάνωση των δομών της Περιφέρειας δεν εξαντλείται στη διαδικασία του νέου Οργανισμού μας, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη και συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει, πέρα από τον ανασχεδιασμό του οργανογράμματος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα, όπως η εκπόνηση και επικαιροποίηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, των Σχεδίων Στελέχωσης και των Κανονισμών Λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ενσωματώσαμε στο νέο Οργανισμό τις αναγκαίες αυτές διαδικασίες, που θα συμπληρώσουν ουσιαστικά την οργανωτική αλλαγή.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία της Διοίκησης το σύνολο των εγγράφων ψηφιοποιείται και διακινείται ηλεκτρονικά, µε χρήση ψηφιακών υπογραφών, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κανένα έγγραφο δε χάνεται και ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται σημαντικά. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση λειτουργίας του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

 1. Οικονομικά Θέματα

  1. Βασικά στοιχεία

 1. Καταρτίσαμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου,

 2. Παρακολουθούμε διαρκώς την εκτέλεση των προϋπολογισμών,

 3. Ο προϋπολογισμός του 2017 εκτελέστηκε κανονικά ενώ πραγματοποιήθηκαν 27 τροποποιήσεις – αναμορφώσεις για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός,

 4. Πληρώσαμε μεγάλο όγκο ενταλμάτων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 2017, εκδόθηκαν 4.565 εντάλματα συνολικού ποσού 42.052.959,48 €.

Αναλυτικά:

  Αριθμός Χρηματικών Ενταλμάτων (2017) Αξία σε ευρώ
ΕΔΡΑ 760 10.544.635,64
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1142 11.915.998,15
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 669 5.618.871,85
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 888 6.486.905,20
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1106 7.486.548,64
ΣΥΝΟΛΟ 4565 42.052.959,48
 1. Πετύχαμε εξορθολογισμό των δαπανών που αφορούν σε μισθώματα, λειτουργικά έξοδα και συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 2. Οι προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουν ότι ελέγχουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν αποκλείουμε κανέναν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, λειτουργούμε δίνοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας το συντομότερο δυνατό.

 3. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κατάρτιση των υπαλλήλων-στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών με επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 4. Βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με τις Δ/νσεις Οικονομικών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Έδρας, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

  1. Ταμειακό Υπόλοιπο

Το Ταμειακό διαθέσιμο υπόλοιπο στο τέλος του έτους 2017 ανέρχονταν συνολικά για όλη την Π.Δ.Μ. στο ποσό των 61.957.295,32 €, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

2017 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 2018
ΕΔΡΑ 4.478.008,86 € 15.836.484,95 € 20.314.493,81 €
Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 4.113.970,64 € 10.481.064,34 € 14.595.034,98 €
Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.181.388,43 € 6.462.243,18 € 8.643.631,61 €
Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.664.515,40 € 6.310.369,62 € 8.974.885,02 €
Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.086.503,25 € 4.342.746,65 € 9.429.249,90 €
ΣΥΝΟΛΟ 18.524.386,58 € 43.432.908,74 € 61.957.295,32 €
  1. Οικονομική Επιτροπή

α. Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν 54 συνεδριάσεις από τις οποίες οι4 έκτακτες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προέκυπταν και εκδόθηκαν 3.290 αποφάσεις.

β. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα αποτελέσματα όλων των διαγωνισμών Έργων και Προμηθειών οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στους απολογισμούς των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Οικονομικού κάθε Περιφερειακής Ενότητας και της Έδρας.

 1. Εθνικό ΠΔΕ

Στα οικονομικά ζητήματα που άπτονται της χρηματοδότησης του Εθνικού ΠΔΕ έγιναν σημαντικές και αποτελεσματικές προσπάθειες προς τις παρακάτω κατευθύνσεις :

α. Αύξηση του ορίου πληρωμών του Εθνικού ΠΔΕ από τα 6,2 εκατ. € σε 22,50 εκατ. €.

β. Συνεχής ροή χρηματοδοτήσεων και κάλυψη των αναγκών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

γ. Ένταξη δεκαοκτώ (18) νέων έργων στο Εθνικό ΠΔΕ με βάση την αξιολόγηση των αιτημάτων σε συνδυασμό με τη χρησιμότητα – αναγκαιότητά τους και τη δυνατότητα ανταπόκρισής μας, λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο Κατάρτισης του ΠΔΕ για το 2017 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ).

δ. Συνεχής έλεγχος των εσόδων, των εξόδων και των ταμειακών διαθεσίμων με σκοπό την ορθολογική χρήση των πόρων προκειμένου να συμβάλλουν στην παραγωγή αναπτυξιακού έργου και στην απρόσκοπτη συνέχισή του.

Οι συγκεντρωτικές κατανομές του Εθνικού ΠΔΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα και Έδρα καθώς και Συλλογική Απόφαση παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

Συλλογική Απόφαση Κατανομές 2017 (Εθνικό Π.Δ.Ε.)
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΔΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΕΠ 041 91.100,00 508.379,71 1.184.100,00 531.100,00 300.300,00 2.614.979,71
ΣΑΕΠ 141   100,00 15.000,00     15.100,00
ΣΑΕΠ 241       1.000,00   1.000,00
ΣΑΕΠ 341     45.000,00     45.000,00
ΣΑΕΠ 541 987.700,00 1.702.100,00 4.461.100,00 1.681.085,26 10.433.000,00 19.264.985,26
ΣΑΜΠ 041 1.000,00 53.100,00     500.763,87 554.863,87
Σύνολο 1.079.800,00 2.263.679,71 5.705.200,00 2.213.185,26 11.234.063,87 22.495.928,84

Οι κατανομές των ΣΑΕΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα, Έδρα και ανά έργο παρουσιάζονται στους πίνακες του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.

Ειδικότερα :

α. Νέα έργα που εντάχθηκαν στο 2017

β. Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε Δήμους

Εντός του 2017 εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ύψους 4,65 εκατ. €.

Αναλυτικά στοιχεία στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

 1. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

Το 2017 εντάχθηκαν στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας) 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.312.314,55€.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012 – 2016 ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
1 2.2.012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ) 4.000.000,00
2 2.1.031 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 35.000,00
3 4.1.173 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 170.000,00
4 4.1.174 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 210.000,00
5 4.3.027 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΗΦΗ ΒΟΙΟΥ 30.000,00
6 4.4.007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ) 355.000,00
7 2.1.035 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ Δ. ΒΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 35.055,00
8 2.1.036 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 88.082,55
9 2.1.037 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 35.000,00
10 2.1.038 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ – ΕΡΑΤΥΡΑΣ 70.000,00
11 2.1.039 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 100.000,00
12 2.2.014 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29.750,00
13 4.1.192 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ 100.000,00
14 5.1.012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΕΤΟΥΣ 2017 62.500,00
15 7.1.239 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σ.Σ.) 1.438.927,00
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6.759.314,55
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ  
16 2.2.013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ) 1.000.000,00  
17 2.1.030 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 30.000,00  
18 2.1.034 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 50.000,00  
19 4.1.142 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 400.000,00  
20 4.3.032 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.ΞΙ.Φ. 30.000,00  
21 4.3.033 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘ΣΑΡΙΣΕΣ’ ΦΛΩΡΙΝΑ 15.000,00  
22 7.1.238 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ) ΕΩΣ Α/Κ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ) 28.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.553.000,00  
         
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8.312.314,55  
 1. Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στο αντικείμενο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), το 2017 καταγράφονται ενδεικτικά τα παρακάτω σημαντικά θέματα:

 • Η ενεργοποίηση και επιτάχυνση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 340,00 εκατ. Ευρώ με 13 Άξονες Προτεραιότητας και 22 Επενδυτικές Προτεραιότητες. Η ενεργοποίηση έγινε με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία, με την 3ηΣυνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση της 3ηςεξειδίκευσης και του προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Προγράμματος.

 • Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση των δικαιούχων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020).

 • Η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing) έργων για την εξασφάλιση της κάλυψης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, του κανόνα ν+3 και του Πλαισίου Επίδοσης.

 • Η σημαντική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 σε όλες τις παραμέτρους (εξειδίκευση 88,1%, προσκλήσεις 74,8%, εντάξεις 50,4%, συμβάσεις 20,2% και πληρωμές 10,2%).

 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1ης αναθεώρησης του προγράμματος (τεχνικής προσαρμογής) λόγω προσθήκης επιπλέον πόρων ποσού 9.247400 € (δημόσια δαπάνη).

 • Η προώθηση αντιμετώπισης των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και αποτελούν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, εξειδίκευση προσκλήσεων ερευνητικών δράσεων και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εξειδίκευση εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ, κ.α.).

 • Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

 • Η ολοκλήρωση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιοποικιλότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων των τομέων παιδείας και υγείας, την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Δυτική Μακεδονία.

 • Η εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠΠΔΜ διαχείρισης πράξεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής και ποσό21,90 εκατ. €.

Ήδη σημαντικός αριθμός έργων έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

 • Η ενεργοποίηση της εκχώρησης διαχείρισης πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αναρτημένο αναλυτικά τεύχος για το σύνολο των προγραμμάτων διαχείρισης της ΕΥΔ Ε.Π./Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την πορεία τους.

 1. Δημόσια υγεία – πρόνοια και κοινωνική συνοχή

Η Δημόσια υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική συνοχή αποτέλεσαν και το 2017 βασική κατεύθυνση με στόχο την εξυπηρέτηση του οράματός μας για«ποιοτικές και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας».

Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω :

α. Ποσά που διατέθηκαν στα Νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ από το 2015

 • Μαμάτσειο Νοσοκομείο 2,30 εκατ. Ευρώ

 • Μποδοσάκειο Νοσοκομείο 13,50 εκατ. Ευρώ

 • Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 4,50 εκατ. Ευρώ

 • Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 1,35 εκατ. Ευρώ

 • Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 2,10 εκατ. Ευρώ

 • ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας 3,10 εκατ. Ευρώ

β. Στελέχωση του προσωπικού σε σχέση με το 2014 και με έμφαση στο 2017

 • Ιατροί

  • Το 2014 υπηρετούσαν 165 μόνιμοι και 23 επικουρικοί γιατροί

  • Προστέθηκαν άλλοι 80 μόνιμοι και 75 επικουρικοί γιατροί

 • Νοσηλευτικό προσωπικό

  • Το 2014 υπηρετούσαν 748 νοσηλευτές

  • Προστέθηκαν άλλοι 52 νοσηλευτές

 • Λοιπό προσωπικό

  • Το 2014 υπηρετούσαν 353 άτομα

  • Προστέθηκαν άλλα 47 άτομα και

  • άλλα 132 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΟΑΕΔ

γ. Έργα που εντάχθηκαν το 2017 και βρίσκονται σε εξέλιξη

 • Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα Πρεσπών 24ωρης λειτουργίας (ΚΥΑ 200.000,00 Ευρώ)

 • Λειτουργία ΜΕΘ στο Μαμάτσειο (4 μόνιμοι ιατροί σε εξέλιξη η Προκήρυξη)

 • Νέος αξονικός τομογράφος 16 τομών στο Μαμάτσειο

 • Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ΠΦΥ (1.400.000,00 Ευρώ)

 • Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σε 5 Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1.100.000,00 Ευρώ)

 • Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης 400.000,00 Ευρώ)

 • Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΕΔΥ Κεντρών και μονάδων Υγείας (240.000,00 Ευρώ)

 • Συντήρηση κτιριακών υποδομών Μποδοσάκειου (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης 200.000,00 Ευρώ)

 • Ενεργειακή αναβάθμιση 4 Κέντρων Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δεσκάτη – Τσοτύλι – Αμύνταιο – Αργος) (400.000,00 Ευρώ)

 • Μεταφορά από δωρεά 110 νοσοκομειακών κλινών από νοσοκομείο της Αυστρίας στο Μποδοσάκειο

 • Σχεδιασμός τοποθέτησης 20 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών

 • Δημιουργία Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (785.000,00 Ευρώ)

 • Ανέγερση νέου κτιρίου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας (3.000.000,00 Ευρώ)

 • Ενίσχυση υποδομών ΕΚΑΒ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24 νέα ασθενοφόρα + 5 ειδικού τύπου με χρηματοδότηση από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρείας ΤΑΡ) (1.700.000,00 Ευρώ)

 • Προκήρυξη για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στο ΕΚΑΒ Κοζάνης

Αναλυτικά στοιχεία έργων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

 1. Τουρισμός

  • Συμμετείχαμε ενεργά και με στόχευση, σε σημαντικό αριθμό φεστιβάλ γεύσεων, Διεθνών Εκθέσεων Γενικού Τουρισμού (33ηΈκθεση PHILOXENIA) αλλά και Εναλλακτικού Τουρισμού (NostosExpo – Forum 2017).

  • Συμμετείχαμε στην παραγωγή χρήσιμου οπτικοακουστικού υλικού για χρήση εθνικής διάστασης.

  • Στηρίξαμε πολιτιστικά γεγονότα ως αναπόσπαστο τμήμα της τουριστικής ανάπτυξης.

  • Συμμετείχαμε σε συναντήσεις με Κυβερνητικούς εκπροσώπους στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής.

  • Εργαστήκαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Τουρισμού Ελλάδα – Ρωσία 2018».

 1. Περιβάλλον, Ενέργεια και μετεγκαταστάσεις οικισμών

 1. Περιβάλλον και ενέργεια

Τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και για τη διατήρηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ενεργειακό κέντρο της χώρας με βάση τις επενδύσεις, τη γνώση, τις δομές και τις υποδομές.

Στην προσπάθεια αυτή εντάσσονται, μεταξύ των άλλων :

α. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών,

β. Η συμμετοχή μας στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος (για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης) που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων στις 29/06/2017 όπου αναπτύξαμε τις απόψεις μας στα συναφή θέματα και συμμετείχαμε στο παραγωγικό διάλογο που ακολούθησε.

γ. Η συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής στην Κοζάνη (21/10/2017) κατά την επίσκεψη στην περιοχή η οποία συμπεριλάμβανε και επιτόπου παρουσία στα επιβαρυμένα λιγνιτορυχεία και στην προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών.

δ. Η συμμετοχή μας στην Υποεπιτροπή της Βουλής για θέματα περιβάλλοντος, στην οποία παρουσιάσαμε τα ζητήματα που αφορούν στη λίμνη Βεγορίτιδας.

ε. Οι σημαντικές προτάσεις που συνδιαμορφώσαμε με τους φορείς της περιοχής και καταθέσαμε στα αρμόδια Υπουργεία όπως π.χ. δικαιώματα CO2, Ταμείο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης κλπ. για τις οποίες σας ενημερώσαμε αναλυτικά πέρυσι στον Απολογισμό έτους 2016.

στ.Ο σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής για δέσμευση του CO2,

ζ. Οι αυτοψίες και η επιβολή προστίμων 136.000,00 Ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

 1. Μετεγκαταστάσεις οικισμών λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων για παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας

Για το θέμα αυτό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους, αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και συμμετέχουμε ενεργά, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών.

Ειδικότερα :

α. Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

– Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου παραδίδονται οι υπολειπόμενες τεχνικές μελέτες για τη νέα θέση του οικισμού.

– Η κατασκευή της σκάφης οδοποιίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

– Η Επιτροπή Διανομής Οικοπέδων ολοκλήρωσε την καταγραφή και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των Αιτήσεων. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αρχίσει να ανακοινώνει τους δικαιούχους οικοπέδων στη νέα θέση, βάσει των κριτηρίων που υιοθέτησε.

– Θα ακολουθήσει η κλήρωση, βάσει του ρυθμού έκδοσης των αποφάσεων του δικαστηρίου, για την ανακήρυξη δικαιούχων.

– Αμέσως μετά οι ιδιοκτήτες οικοπέδων μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση οικοδομικής άδειας.

β. Μετεγκατάσταση Μαυροπηγής

– Παραδόθηκαν οι μελέτες μέχρι και το επίπεδο της οριστικής πολεοδομικής μελέτης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και επίκειται η ανάρτησή του.

– Προγραμματίζεται η έναρξη των μελετών εφαρμογής των έργων υποδομής βάσει των ολοκληρωθέντων προμελετών.

γ. Μετεγκατάσταση Αναργύρων

– Παραδόθηκαν οι μελέτες μέχρι και το επίπεδο της οριστικής πολεοδομικής μελέτης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και επίκειται η ανάρτησή του.

– Προγραμματίζεται η έναρξη των μελετών εφαρμογής των έργων υποδομής βάσει των ολοκληρωθέντων προμελετών.

δ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Αναργύρων στην υφιστάμενη θέση και άλλα συναφή ζητήματα

– Εκδόθηκε η νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των Αναργύρων (Άρθρο 147, Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’167/03-11-2017). Βάσει αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή της περιουσίας των κατοίκων, με μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, μέχρι τις 28.02.2018 και επιπρόσθετα το Σχέδιο μετεγκατάστασης και απαλλοτρίωσης της Ακρινής και Αναργύρων μέχρι 30.04.2018.

– Αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την παρακολούθηση του φαινομένου, μετά την μεγάλη κατολίσθηση στους Αναργύρους, που γίνεται με ευθύνη του Καθηγητή κ. Λέκκα Ευθυμίου.

Παρουσιάστηκαν τα αρχικά συμπεράσματα σε Γενικές Συνελεύσεις των κατοίκων στα Βαλτόνερα και στους Αναργύρους.

– Συντονίσαμε τους κατοίκους και τους φορείς και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ανέλαβε η ίδια και καλύπτει τα κόστη που προέκυψαν για τους κατοίκους μετά τη μεγάλη κατολίσθηση.

ε. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ακρινής

Βάσει του Άρθρου 147 του Ν. 4495/2017 μέχρι τις 30/04/2018 θα πρέπει να ολοκληρωθεί Σχέδιο απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης της Ακρινής και των Αναργύρων.

στ. Απαλλοτρίωση Αχλάδας (πρόκειται για ιδιωτικό ορυχείο)

  • Τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση περί απαλλοτρίωσης των συνοικισμών που απαρτίζουν την Αχλάδα και αντί σε 3 θα γίνει σε 1 φάση.

  • Ορίσθηκε δικάσιμος για καθορισμό τιμής μονάδας στις 05.05.2018.

 1. Παραγωγικό περιβάλλον – Επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα, ως βασική δραστηριότητα δημιουργίας ή/και διατήρησης θέσεων εργασίας, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας.

Ειδικότερα υποστηρίξαμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων όπως παρακάτω :

α. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και σε στενή συνεργασία με τα παραγωγικά Επιμελητήρια.

β. Μέσω της συμμετοχής μας σε στοχευμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες

– στο εσωτερικό (όπως π.χ. έκθεση γούνας στην Καστοριά, ετήσια εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση στα Κοίλα, Έκθεση «Εορδαία» στην Πτολεμαίδα, εκθέσεις τοπικών προϊόντων στα Σέρβια και στο Βόιο) και

– στο εξωτερικό (Κύπρος)

γ. Υποστηρίξαμε την επιχειρηματικότητα με το πρόγραμμα που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ύψους 1,5 εκατ. € και διαχειρίζεται το Επιμελητήριο Κοζάνης, για λογαριασμό των άλλων Επιμελητηρίων, από πόρους του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από τα ποσά που αναλογούν στην Π.Ε. Κοζάνης.

δ. Υποστηρίζουμε τον εκθεσιακό μας βραχίονα δηλαδή το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

– στην υλοποίηση των δράσεών του

– με την έγκριση χρηματοδότησης για εξασφάλιση μόνιμης εκθεσιακής υποδομής, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα και

– με το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης που συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ αδαπάνως και θα αποτελέσει το εργαλείο λήψης των αποφάσεών μας.

ε. Συμβάλλαμε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του Τμήματος Κινήτρων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙ.Α.Π.) :

– με την υποδοχή, αξιολόγηση, έγκριση και παρακολούθηση των επενδύσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Νόμων 3908/2011 και 4399/2016 καθώς και του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 και

– με την παρακολούθηση των επενδύσεων του ΕΣΠΑ που βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης κατά το 2017,

στ. Είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες με το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΔΙ.Α.Π.

 1. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη της υπαίθρου

– Στο προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκχώρησης Υπομέτρων / Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 στις Περιφέρειες της χώρας.

Το ποσό για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέχρι τώρα ανέρχεται σε Δημόσια Δαπάνη ύψους περίπου 64 εκατ. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του LEADER ύψους 16,80 εκατ. Ευρώ.

– Την περίοδο που διανύουμε αξιολογούνται οι υποβληθείσες 13 προτάσειςέργων αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. Ευρώ.

– Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ποσού ύψους 12,00 εκατ. Ευρώ, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανήρτησε τα αποτελέσματα αξιολόγησης που αφορούν στην ένταξη 523 Νέων Γεωργών που ήδη έλαβαν το 70% του δικαιούμενου ποσού.

Ολοκληρώθηκε επίσης η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των 84 εν δυνάμει δικαιούχων και εκδόθηκε η απόφαση πληρωμής τους, που θα γίνει πιθανά εντός του Φεβρουαρίου 2018.

Αναμένεται η ένταξη στο ΠΑΑ του συνόλου των 359 επιλαχόντων Νέων Γεωργών.

– Δημοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 21,00 εκατ. Ευρώ, με προθεσμία υποβολής Φακέλωνμέχρι 02/04/2018.

– Οργανώθηκαν Τεχνικές Συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους ενώ προγραμματίζονται αντίστοιχες και για το 2018.

– Εγκρίθηκαν τα αναμορφωμένα τοπικά προγράμματα LEADER, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες πληρωμές και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος με τη δημοσιοποίηση των Προσκλήσεων.

– Με τις ενέργειές μας η έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρεται από το Νομό Πέλλας στην Κοζάνη.

 1. Αναπτυξιακός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση

α. Καταρτίσαμε τη Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 / Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.

β. Αναβαθμίσαμε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Προτάσεων και Έργων που αναπτύχθηκε εσωτερικά στην Υπηρεσία και το μετασχηματίσαμε σε εργαλείο υποστήριξης διαδικασιών που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.

γ. Προετοιμάσαμε ή/και υλοποιήσαμε σημαντικό αριθμό διασυνοριακών προγραμμάτων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

δ. Συντονίζουμε τους Φορείς της Περιφέρειας και παρακολουθούμε την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τους πόρους χρηματοδότησης.

ε. Συντονίζουμε την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

στ. Παρακολουθήσαμε και προωθήσαμε τους ελέγχους και την πληρωμή 80 φακέλων επενδυτικών σχεδίων βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

ζ. Παρακολουθήσαμε και προωθήσαμε τους ελέγχους και την πληρωμή 109 φακέλων επενδυτικών σχεδίων βάσει του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004.

η. Ολοκληρώσαμε τον έλεγχο πληρότητας για τα δύο (2) επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στην κατηγορία Γενική Επιχειρηματικότητα βάσει του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016.

θ. Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες κλεισίματος έργων Ιδιωτικών Επενδύσεων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

ι. Λειτουργήσαμε παραγωγικά το Τμήμα Τεκμηρίωσης.

ια. Το Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών παρέλαβε και διεκπεραίωσε δεκάδες αιτήματα.

 1. Μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες μας

 • Οριστικοποιήσαμε την όδευση του Ε65 από την Καλαμπάκα (γέφυρα Μουργκάνη) μέχρι τον Α/Κ στην Εγνατία οδό κοντά στα Γρεβενά.

Το ΥΠΥΜΕΔΙ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έκανε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

 • Προωθήσαμε την υιοθέτηση σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων από το ΥΠΕΚΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής όπως π.χ. η παραχώρηση της χρήσης για αξιοποίηση των παραλίμνιων περιοχών, ο ΕΝΦΙΑ των υπό μετεγκατάσταση οικισμών, η αναγκαστική απαλλοτρίωση των Αναργύρων, η θέσπιση του Ειδικού Τιμολογίου για τα νοικοκυριά κλπ.

 • Διαμορφώσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τη διαχείριση των φραγμάτων που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης στη Δυτική Μακεδονία.

 • Συγκροτήσαμε το 11μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ – ΠΔΜ).

 • Συνδιοργανώσαμε το 1ο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (11-12/07/2017) παρουσία του Πρωθυπουργού της Χώρας και αρκετών Υπουργών.

Ύστερα από τη διατύπωση των προτάσεων μας αναλήφθηκαν δεσμεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη π.χ. επιδότηση οικιακού τιμολογίου και του αντίστοιχου για τις επιχειρήσεις.

 • Συστήσαμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας στις 12/07/2017.

Ήδη τα αναγκαία ποσά έχουν εξασφαλιστεί και βρισκόμαστε στη φάση προετοιμασίας της δημοσιοποίησης, με πρώτο σταθμό την επικείμενη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής.

 • Συστήσαμε την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

 • Ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε ολοκληρωμένος φάκελος στην Εθνική Επιτροπή Γεωπάρκων ο οποίος εγκρίθηκε και προωθήθηκε στην Παγκόσμια Επιτροπή με τίτλο «Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης», με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.

 • Σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ προωθήσαμε τις αναγκαίες διαδικασίες για το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης Φλώρινας δηλ. την έγκριση από το Περιφερειακό ΣΥΠΟΘΑ, από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και την κατάθεση στο ΣτΕ όπου αξιολογείται το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Στόχος μας είναι και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό παράλληλα, να υποβληθεί πλήρης Φάκελος Συμμετοχής μας στην ανοικτή Πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ύψους 15,0 εκατ. Ευρώ.

 • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών έγιναν δύο Διυπουργικές συναντήσεις κατά τις οποίες παρουσιάσαμε την πρότασή μας για την ανάπτυξη της συνοριακής περιοχής Πρεσπών και εξειδικεύσαμε ζητήματα όπως η οδική πρόσβαση, η συνοριακή διάβαση μεταξύ Ελλάδας – ΠΓΔΜ στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών.

Κατά την πρόσφατη συνάντησή μας (Ιανουάριος 2018) συμφωνήθηκαν η ανάγκη υλοποίησης έργων άμεσης προτεραιότητας για το μεταβατικό διάστημα, οι παράμετροι που θέσαμε, οι εγκαταστάσεις της συνοριακής διάβασης όπως τις παρουσιάσαμε και αποφασίστηκαν οι επόμενες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της Τριυπουργικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ.

 • Προετοιμαστήκαμε συστηματικά με τεχνική αρτιότητα και συμμετείχαμε ενεργά, μαζί με τους λιγνιτικούς Δήμους και Φορείς της περιοχής, στην έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών για τη φάση μετάβασης των Κρατών/περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής δραστηριότητας.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε κατά την εναρκτήρια συνάντηση που έγινε το Δεκέμβριο 2017 στο Στρασβούργο, η Δυτική Μακεδονία επελέγη ως μία από τις 3 περιοχές για την πιλοτική εφαρμογή προετοιμασίας των νέων πολιτικών.

Η πρώτη τεχνική συνάντηση έγινε στην Κοζάνη στις 16.01.2018, παρουσία εκπροσώπων και της Ε.Ε., ενώ προγραμματίζεται νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 26-27/02/2018 για την οποία και εργαζόμαστε.

 • Προωθήσαμε την υλοποίηση του πιλοτικού έργου ανάπτυξης συστημάτων δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που παράγεται από λιγνιτικές μονάδες, προϋπολογισμού περίπου 12,0 εκατ. Ευρώ.

Την περίοδο αυτή βρισκόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και προετοιμάζεται η Πρόσκληση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 • Εφαρμόζεται από την Εταιρεία ΤΑΡ, από το 2017, το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με την καθοριστική μας παρέμβαση, σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ, οι πόροι για την ΕΚΕ ΤΑΡ από 10,00 εκατ. € αυξήθηκαν σε 32,00 εκατ. €. Στην Περιφέρειά μας καταφέραμε να κατανεμηθούν περίπου 8,00 εκατ. €, ποσό σημαντικά ανώτερο από το αναλογούν με κριτήριο το μήκος του αγωγού στα όρια της Δυτικής Μακεδονίας.

 • Συνεργαστήκαμε με την Κοινοπραξία ΤΑΡ, τη ΔΕΠΑ/ΔΕΔΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία δικτύωναξιοποίησης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ήδη έχουμε θετικά αποτελέσματα και την έγκριση ποσού 12,62 εκατ. € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας.

(Με τον τρόπο αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου τροφοδότησης με φυσικό αέριο των οικισμών Καστοριάς, Αργους Ορεστικού, Μανιάκων και Γρεβενών).

 • Έγιναν συνεννοήσεις με την TECHNOPOLIS, με στόχο τη στενή συνεργασία για την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών που μπορούν να αναπτυχθούν από το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής μας.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η «Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

 • Συμμετείχαμε ενεργά, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων λεκανών απορροής στη Δυτική Μακεδονία.

 • Συμμετείχαμε ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

(Η πρότασή μας υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΝ σχεδόν στο σύνολό της).

 • Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου στις Βρυξέλλες (ως η μοναδική Περιφέρεια από την Ελλάδα) με την Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2JU) συμμετέχουμε ενεργά σε μία Ευρωπαϊκή προσπάθεια διεύρυνσης της τοπικής γνώσης στην αξιοποίηση προηγμένων μορφών ενέργειας.

 • Ο Κάθετος Άξονας Νίκη – Φλώρινα – Πτολεμαίδα – Κοζάνη – Λάρισα και πιο συγκεκριμένα το τμήμα Α/Κ Αμμοχωρίου – Α/Κ Ξυνού Νερούβρίσκεται στη φάση ωρίμανσης ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την Προκήρυξη από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 • Ολοκληρώσαμε και λειτουργούμε το Διοικητήριο της Περιφέρειας στην Πτολεμαίδα.

 • Η Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας πλησίον της ΖΕΠ Κοζάνης βρίσκεται σε φάση κατασκευής παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τα έγκοιλα που υπήρχαν.

 • Η αποκατάσταση των ΜΑΒΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Ολοκληρώθηκε η ωρίμανση σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων όπως π.χ. το αρδευτικό Πρεσπών, το αρδευτικό Κάμπου Φλώρινας από το φράγμα Τριανταφυλλιάς, το αρδευτικό Μεσοβούνου.

 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση τεσσάρων μικρών αρδευτικών έργων στην Καστοριά και του εκσυγχρονισμού του αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας.

 • Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες για την ύδρευση των οικισμών Δ.Ε. Αμυνταίου και Δ.Ε. Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα της περιοχής.

 • Ολοκληρώθηκε η ωριμότητα και εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους Ορεστικού μαζί με τον ΚΑΑ, ο εκσυγχρονισμός της ΕΕΛ Πτολεμαίδας, ο ΚΑΑ Κρόκου, η ΕΕΛ και ο ΚΑΑ Αιανής.

 • Ολοκληρώθηκε η ωριμότητα

α. των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών προς χρήση και από την Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών,

β. του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου.

 • Έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την πολιτική ηγεσία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και ολοκληρώσαμε τους αναγκαίους Φακέλους Έργου σε προχωρημένο στάδιο προκειμένου το έργο «προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης» να καταστεί εφικτό να υποβληθεί σε ανοικτή Πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ύψους 15,0 εκατ. Ευρώ.

 • Ξεκινήσαμε τις μελέτες για τα υδροηλεκτρικά Σισανίου και Μεσόβουνου από τα αντίστοιχα φράγματα.

 • Ολοκληρώσαμε το υδροηλεκτρικό στο Βελβεντό σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Βελβεντού.

 • Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το πολύ σημαντικό έργο για την προστασία του Βελβεντού από το χείμαρρο Θολόλακκα.

 1. Πολιτική Προστασία

13.1 Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας

1. Σχολή Πυροσβεστικής

α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στην ολοκληρωτική στελέχωση της Σχολής, στη δημιουργία υπηρεσιακού οργανογράμματος διοικητικού προσωπικού καθώς και στην ολοκλήρωση του Κανονισμού Σπουδών της Σχολής.

Το 2017 εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 97 Δόκιμοι Πυροσβέστες με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων και ενσωματώθηκαν ως εκπαιδευόμενοι για τα επόμενα χρόνια στην Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

β. Η προβλεπόμενη Β’ Φάση υλοποίησης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαίδα έχει πλήρη μελετητική ωριμότητα και προετοιμάζεται η δημοπράτηση του έργου.

2. Δενδροφυτεύσεις από μαθητές Γυμνασίων.

Πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή 2015-2020»

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 φάσεις όπου οι μαθητές, ανάλογα με τον αριθμό τους σε κάθε σχολείο ‘’υιοθετούν’’ από ένα δέντρο και βοηθούν στην διαδικασία φύτευσης και ανάπτυξης του δέντρου.

Με έγγραφο μας, γνωστοποιήσαμε το ενδιαφέρον μας στους αντίστοιχους Δήμους και τοπικές κοινότητες και αιτηθήκαμε την υπόδειξη ελεύθερων από χρήση εκτάσεων, ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν μικρά αλσύλλια . Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά.

Μέχρι και τον Ιούνιο 2017, που διαρκεί το σχολικό έτος επισκεφτήκαμε και ολοκληρώσαμε δεντροφύτευση στο Γυμνάσιο Λευκοπηγής, Γυμνάσιο Ξηρολίμνης, Γυμνάσιο Αιανής και στο Γυμνάσιο Ανατολικού.

3. Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (ΕΚΠΠ)

α. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της θεματικής ενότητας για τα παιδιά ως τμήμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης για το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.

β. Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διευθέτηση των πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν στην περιοχή ανάπτυξης του ΕΚΠΠ δηλ. στην περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας.

4. Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας

α. Το Γραφείο του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 28 ως και τις 30 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου Αθηνών με τίτλο «Οι νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».

β. Η διοργάνωση του 5ου διεθνούς συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας το 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Κοζάνη με τίτλο “SAFE KOZANI 2018”.

Στις 12 Μαΐου 2017 και με την υπ΄αρ. Πρωτ. 3687 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικού, έγινε και επίσημα η ανάληψη της αιγίδας του Συνεδρίου.

13.2 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αναπτυξιακού μας έργου καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων δυσμενών συνθηκών για τους πολίτες, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας προέβη στις αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλαβε μέτρα στην περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων προβλημάτων και καταστάσεων.

 1. Θεσμικές – νομοθετικές παρεμβάσεις

α. Χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές, λόγω επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα.

Η προταθείσα ρύθμιση εγκρίθηκε με το Άρθρο 26 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018).

Είναι το γνωστό «Ειδικό τιμολόγιο για τους οικιακούς καταναλωτές» ενώ επίκειται η έγκριση του αντίστοιχου και για τις επιχειρήσεις.

β. Απλοποίηση πολεοδομικών θεμάτων και αδειοδοτήσεων των έργων τηλεθέρμανσης.

Προτείναμε συγκεκριμένη ρύθμιση όπως παρακάτω:

«Η παρ.6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» τροποποιείται ως εξής:

«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

Η προταθείσα ρύθμιση εντάχθηκε στο Άρθρο 13 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018).

γ. Μη αναγκαιότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής (κατά 65%) στα έργα που υλοποιούν οι ΔΕΥΑ με χρηματοδότηση από το Εθνικό ΠΔΕ.

Η προταθείσα ρύθμιση εντάχθηκε στο Άρθρο 104 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017).

δ. Δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των επενδυτικών σχεδίων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που εντάσσονται στα κίνητρα του Ν. 4399/2016 και όχι σε 5 ή 7 ετήσιες δόσεις όπως ίσχυε.

Με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Η προταθείσα από εμάς ρύθμιση εγκρίθηκε με την παράγραφο 2γ) του Άρθρου 106 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171 (13.11.2017).

ε. Επίλυση του θέματος νομιμοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου γούνας στην Καστοριά.

Η δυνατότητα νομιμοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου γούνας στην Καστοριά προωθήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το μεγαλύτερο Σύνδεσμο γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» και εντάχθηκε στο Άρθρο 18 του Ν. 4513/18 (ΦΕΚ Α’9/23.01.2018).

στ.Το τεκμηριωμένο αίτημά μας για στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας έγινε αποδεκτό. Με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αυξήθηκε αναδρομικά το ποσό του επιδόματος θέρμανσης από 0,25 σε 0,375 Ευρώ ανά λίτρο, για τους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειάς μας.

ζ. Υιοθετήθηκε η πρότασή μας για σύσταση «Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας»με προσωρινή έδρα την Καστοριά και δυνατότητα δημιουργίας Παραρτημάτων μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την πρόβλεψη σε Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με αντικείμενο τους «φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

η. Υποβλήθηκε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδων στη νέα θέση των οικισμών μετεγκατάστασης των κατοίκων λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και βρισκόμαστε σε διαβούλευση.

Έχει ενδιαφέρον ειδικά για τους κατοίκους του Κομάνου.

 1. Κέντρο Περιβάλλοντος

α. Συνεχής και αξιόπιστος έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (κύρια στον άξονα Κοζάνη – Πτολεμαίδα – Φλώρινα), με έμφαση στην ατμόσφαιρα και στο πόσιμο νερό και με χρήση των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας που διαθέτει και σε εφαρμογή της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

β. Υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών.

γ. Οργάνωση και ενδυνάμωση της λειτουργίας των εργαστηρίων αναλύσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και λιγνίτη.

δ. Το ΚΕΠΕ επιθεωρήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις 30.09.2017 και συνεχίζει πιστοποιημένο σε συνολικά 20 παραμέτρους και στη δειγματοληψία υδάτων.

 1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας

Ο Οικονομικός Απολογισμός του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζεται όπως παρακάτω :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ : 6.359.893,65 € (το ποσό περιλαμβάνεται και στα στοιχεία

που δόθηκαν από την ΔΙ.Α.Π.)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ : 7.897.252,71 € (το ποσό περιλαμβάνεται και στα στοιχεία

που δόθηκαν από την ΔΙ.Α.Π.)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 163.788,18 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ : 300.782,99 €

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ : 280,62 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 122.867,98 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Π.Τ.Α.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 160.102,68 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΠΟ Π.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2017 :105.000,00 €

———————————————————————————————————

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΓΙΝΕ :

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.660.957,26 €

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ) ΠΟΣΟΥ 8.449.011,55 

 1. Δικαστικές διεκδικήσεις προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας

Συνεχίσαμε τις διεκδικήσεις σε νομικό επίπεδο που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και ξεκινήσαμε νέες, προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα βρίσκονται σε εξέλιξη :

α. Αναβλήθηκε από το ΣτΕ/Ε’ Τμήμα η υπόθεσή μας για τους Περιβαλλοντικούς Όρους των ορυχείων Πτολεμαΐδας και Αχλάδας, για τις 07/03/2018 (ΑΚ : Ε3101/2012).

β. Συζητήθηκε στο ΣτΕ/Ε’ Τμήμα η υπόθεσή μας για τους Περιβαλλοντικούς Όρους των ορυχείων Β.Δ. πεδίου Μαυροπηγής (ΑΚ : Ε81/2012)

γ. Συζητείται στο ΣτΕ/Δ’ Τμήμα η υπόθεση για την επαναπόδοση των εδαφών από τη ΔΕΗ στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 30.01.2018 (ΑΚ : 7371/2010).

Αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η δράση μας ήταν πολύπλευρη, παραγωγική και στοχοθετημένη.

Η συνεχιζόμενη κρίση λειτούργησε σαν κινητήρια δύναμη για συνεχή αναζήτηση νέων ευκαιριών και νέων προοπτικών μέσα από τεκμηρίωση και συμμαχίες.

Στο επίκεντρο έχουμε τον πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργούμε το αναγκαίο περιβάλλον ανάπτυξης.

Όπως και πέρυσι ανέφερα, το άνοιγμα στην αυτοδιοίκηση Α΄βαθμού και στην κοινωνία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στο έργο και μας ώθησε σε νέους στόχους που παίρνουν δύναμη :

  • από τη δίκαιη δράση μας,

  • από τις ενέργειές μας για ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από τη συνδυαστική επένδυση των διαθέσιμων πόρων,

  • από τις συνεργασίες με τους Δήμους που ενισχύουν τη συμπληρωματική δράση στη βάση επίτευξης κοινών στόχων,

  • από την υπέρβαση που κάνουμε να γίνουμε πιο χρήσιμοι, χωρίς να είμαστε «κρυμμένοι» στις αρμοδιότητες.

  • από την εξοικονόμηση και ορθολογική – χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την παραγωγή χρήσιμου έργου και προοπτικής.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω, ουσιαστικά και όχι τυπικά, όλους τους συνεργάτες μας στην αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και τους εργαζόμενους.

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο, μαζί με την προοπτική του τόπου την οποία στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε.

Σας ευχαριστώ.

Καρυπίδης Θεόδωρος

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Έργα κα μελέτες ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ    
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
       
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
       
2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 50.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000). 900.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΜΠ04100013 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.000,00 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2017ΕΠ04100005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 90.000,00 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΕΠ04100005 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 100,00 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 37.700,00 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2012ΕΠ04100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΙΟΥΤΣΑ» ΤΟΥ Τ.∆. ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 1.000,00 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 1.079.800,00  
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2014ΕΠ54100000 ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ, ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α. 100,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 600.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000) 1.100.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΕΠ54100000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΕΠ04100004 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΕΠ04100011 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ.)
2016ΜΠ04100001 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ «ΕΠΟΧΙΚΗΣ» ΣΤΑΘΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100000 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 69.919,29 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100003 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 86.460,42 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100006 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΒΛΑΣΤΗ 280.000,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2014ΜΠ04100010 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (π.κ. 2009ΜΠ00580003 & 2011ΜΠ00520003) 100,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2002ΕΠ14100112 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 100,00 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.000,00 ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2016ΜΠ04100002 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 52.000,00 ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2017ΕΠ04100002 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 70.000,00 ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 2.263.679,71  
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2014ΕΠ54100000 ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ, ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α. 100,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 200.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000). 4.100.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2014ΕΠ04100000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ- ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2001ΣΕ00500076 και 2007ΣΕ20500140) 50.000,00 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
2014ΕΠ04100001 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2014ΕΠ04100006 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 1.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2014ΕΠ04100007 Υ∆ΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΙΟΥ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ (π.κ. 2105550) (π.κ. 2001ΕΠ00530000 1.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2015ΕΠ04100003 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ∆ΙΛΟΦΟΥ 1.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2015ΕΠ34100002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (π.κ. 2012ΣΕ44000017 45.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2016ΕΠ04100013 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 100,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2016ΕΠ54100000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2016ΕΠ54100001 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 80.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2017ΕΠ04100008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 35.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2017ΕΠ04100010 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 25.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2017ΕΠ04100013 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΙΑΝΗΣ 60.000,00 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
2002ΕΠ14100047 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΥ- ΤΕΝΝΙΣ-ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 15.000,00 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2013ΕΠ04100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆.Α.Κ. (∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 950.000,00 ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 80.000,00 ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
2017ΕΠ04100014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 60.000,00 ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 5.705.200,00  
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2014ΕΠ54100000 ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ, ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α. 5.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 400.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000) 1.050.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2016ΕΠ04100005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2017ΕΠ04100004 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 400.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2003ΕΠ24100038 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΑΠ 2003 1.000,00 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2014ΕΠ04100008 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 100,00 Δήμος Πρεσπών
2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 6.085,26 Δήμος Πρεσπών
2017ΕΠ04100009 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΕΙΟΥ» ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 130.000,00 Δήμος Πρεσπών
2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 100.000,00 Δήμος Αμυνταίου
2014ΕΠ54100003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 120.000,00 Δήμος Φλώρινας
ΣΥΝΟΛΟ 2.213.185,26  

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2014ΕΠ54100001 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.∆.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ 250.000,00 ΕΔΡΑ (Δ.Τ.Ε.)
2014ΕΠ54100002 ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000). 9.910.000,00 ΕΔΡΑ (Δ.Τ.Ε.)
2014ΜΠ04100005 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 150.000,00 ΕΔΡΑ (Δ.Τ.Ε.)
2017ΜΠ04100002 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ O∆ΙΚΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Ο.3) 200.000,00 ΕΔΡΑ (Δ.Τ.Ε.)
2016ΕΠ54100000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 98.000,00 ΕΔΡΑ (Δ.Τ.Ε.)
2017ΕΠ04100001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 300.000,00 ΕΔΡΑ
2013ΜΠ04100000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ – ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ) 100,00 Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)
2017ΜΠ04100000 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ∆ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 70.000,00 ΕΔΡΑ (ΔΙΑΠ)
2017ΜΠ04100001 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 72.721,37 ΕΔΡΑ (Δ.Τ.Ε.)
2016ΕΠ54100002 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 175.000,00 ΕΔΡΑ
2016ΕΠ04100010 ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2016-2017 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 100,00 ΕΔΡΑ
2002ΕΠ04100000 ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΙΝ. Ο) 200,00 ΠεριφερειακόΤαΜείο Ανάπτυξης
2014ΜΠ04100000 ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1% ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94 ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 45743/31-12-99 (και συνέχεια από 2001ΜΠ00530000) 7.942,50 ΠεριφερειακόΤαΜείο Ανάπτυξης
ΣΥΝΟΛΟ 11.234.063,87  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε Δήμους

Α/Α ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο: «Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων ∆ήµου Γρεβενών» 142.000,00 2014ΕΠ54100003
2 «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ∆ηµοτικής Ενότητας Χασίων» — υποέργο : Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόµων ∆ηµοτικής Ενότητας Χασίων 347.008,95 2014ΕΠ04100002
3 «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ∆ηµοτικής Ενότητας Χασίων» — υποέργο : «Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» 229.098,29 2014ΕΠ04100002
4 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο: «Προµήθεια και τοποθέτηση πτυσσόµενου χωρίσµατος στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεµαΐδας» 9.300,00 2014ΕΠ54100003
5 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών µονάδων ∆ήµου Εορδαίας 24.800,00 2014ΕΠ54100003
6 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Υγροµόνωση τµήµατος δώµατος 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών 22.600,00 2014ΕΠ54100003
7 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας 9.900,00 2014ΕΠ54100003
8 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:«Συντήρηση Παιδικού Σταθµού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυµπιάδας» 51.600,00 2014ΕΠ54100003
9 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:«Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας» 5.106,25 2014ΕΠ54100003
10 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆.Α.Κ. (∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» υποέργο:«Βελτίωση -συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & ∆ήµητρας και Αργυρουπόλεως» 197.270,00 2013ΕΠ04100003
11 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆.Α.Κ. (∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» υποέργο:Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολ/δας 299.831,55 2013ΕΠ04100003
12 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆.Α.Κ. (∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» υποέργο:«Ανακαίνιση-συντήρηση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) και των βοηθητικών του χώρων» 1.400.000,00 2013ΕΠ04100003
13 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆.Α.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ» — υποέργο:«Αντικατάσταση ειδών υγιεινής µε είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC του κολυµβητηρίου Πτολεµαΐδας» 6.049,35 2013ΕΠ04100003
14 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆.Α.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ» — υποέργο:«Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό γήπεδο Πτολεµαΐδας» 22.487,40 2013ΕΠ04100003
15 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο: Συντήρηση και κατασκευή στέγης Ειδικού Σχολείου Κοζάνης 250.000,00 2014ΕΠ54100003
16 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου 39.050,00 2014ΕΠ54100003
17 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΥ- ΤΕΝΝΙΣ-ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΙΜΕΙΑΣ» — υποέργο:«Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώµης» 107.495,57 2002ΕΠ14100047
18 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο: Αναβάθµιση εγκαταστάσεων θέρµανσης και φωτισµού 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καστοριάς 82.500,00 2014ΕΠ54100003
19 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Συντήρηση εγκατάστασης θέρµανσης 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καστοριάς 6.000,00 2014ΕΠ54100003
20 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:«Βελτίωση υποδοµών ∆ηµοτικού Σχολείου Νεστορίου» 84.999,57 2014ΕΠ54100003
21 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Συντηρήσεις σχολικών µονάδων ∆ήµου Φλώρινας (2017) 320.000,00 2014ΕΠ54100003
22 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:«Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών µονάδων ∆ήµου Αµυνταίου» 362.500,00 2014ΕΠ54100003
23 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:«Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων ∆ήµου Πρεσπών» 10.000,00 2014ΕΠ54100003
24 Βελτίωση και εξοπλισµός «Πατουλίδειου» Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Πρεσπών 420.000,00 2017ΕΠ04100009
25 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Συµπληρωµατικές εργασίες διαµόρφωσης αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Βελβεντού 71.000,00 2014ΕΠ54100003
26 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:«Κατασκευή υποδοµών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Γυµνάσιο Λύκειο Βελβεντού» 47.500,00 2014ΕΠ54100003
27 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου Βελβεντού 40.500,00 2014ΕΠ54100003
28 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» — υποέργο:Ανακατασκευή περίφραξης ∆ηµοτικού Σχολείου Πλατανορέµατος 44.750,00 2014ΕΠ54100003
    4.653.346,93  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Υγεία, Πρόνοια και Κοινωνική Συνοχή

ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ

441263 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (9) δίκλινοι θάλαμοι νοσηλείας, μία αίθουσα χειρουργείου, υποστηρικτικοί χώροι, ένα υπόγειο συγκρότημα με δύο δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης,
μία αίθουσα επειγόντων τεσσάρων κλινών, θάλαμος βραχείας νοσηλείας έξι κλινών
355345 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ Προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 τόμων (MULTISLICE)
384049 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (23 ΕΙΔΗ 89 ΤΜΧ):
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ CR, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΩΡΛ,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (3 ΕΙΔΗ 3 ΤΜΧ):
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
446778 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ) :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ »ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- »ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Τ. Ε. Π. – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ,ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ, Β. Ι. Τ.), ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ »ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- »ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ,ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ), ΜΕΘ,ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΛΟΓΙΚΟ, Ω.Ρ.Λ., ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ.

271008 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, συνολικής έκτασης περίπου 35 στρεμμάτων:
• Επανασχεδιασμός της κεντρικής πύλης εισόδου (θυρωρείο)
• Διαμόρφωση του χώρου της κεντρικής εισόδου του κτιρίου και της εισόδου των
επειγόντων περιστατικών
• Ανακατασκευή ελικοδρομίου
• Δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
• Διευθέτηση κυκλοφορίας και έλεγχός της με τα κατάλληλα μέσα
• Αντιμετώπιση όμβριων υδάτων για την παραλαβή των απορροών της περιοχής
μελέτης
• Φύτευση και άρδευση του περιβάλλοντος χώρου
383620 Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο» Επέκταση Εξωτερικών Ιατρείων
Επέκταση Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου
Δημιουργία νέας πτέρυγας
Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού
Δημιουργία Μονάδας Χημιοθεραπείας
Ιατροτεχνολογικός και Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
427878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ Β
446777 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος τύπου Β με τον απαραίτητο σταθμό εργασίας για το ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Νοσοκομείο
393309 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προμήθεια ιατροεχνολογικού εξοπλισμού για τα τμήματα και τις κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ)
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΩΝ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 :ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ.
443744 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝ Φλώρινας:
Αποστειρωτικού κλιβάνου για τις ανάγκες αποστείρωσης (χειρουργικών εργαλείων και εξαρτημάτων, ιματισμού κλπ),
εξοπλισμού για τους χώρους του μαγειρείου και των πλυντηρίων και
σωμάτων Fan Coil για τη μονάδα του Τεχνητού Νεφρού.
446769 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προμήθεια ειδών για τα τμήματα και τις κλινικές του ΓΝ Φλώρινας:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Πλήρες ενδοσκοπικό συγκρότημα, Πλυντήριο ενδοσκοπικών εργαλείων)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Πολυθρόνες Αιμοδοσίας 2 τμχ, Καταψύκτης βαθιάς καταψύξεως 70ο C)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 1 (Απινιδωτής με monitor και βηματοδότη, Κλίβανος flash (αυτοκαυστο), Ουροροομετρο)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ (ΗΚΓ 3κάναλος, Απινιδωτής με monitor και βηματοδότη, Συσκευή αντιμετώπισης υπνικής άπνοιας)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (Μonitor καρδιολογικής χρήσης 4 τμχ, Κεντρικός σταθμός monitor)
 • Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών μας και σε συνεργασία με τα ΥΕΘΑ και Υπουργείο Υγείας, στελεχώσαμε με Οκτώ (8) στρατιωτικούς ιατρούς Παθολόγους, δύο την βδομάδα, για την κάλυψη των αναγκών του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.

 • Σε συνεργασία με την Ταξιαρχία συγκροτήθηκαν κλιμάκια στρατιωτικών ιατρών για παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες, παραμεθόριες περιοχές.

 • Δύο σημαντικά έργα στο χώρο της υγείας εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020. Πρόκειται για την ανέγερση του νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας, προϋπολογισμού 3,1 εκ. € και το έργο της Ανακατασκευής-αποκατάστασης υγρομόνωσης στα δωμάτια του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, προϋπολογισμού 425,4 χιλ. ευρώ.

 • Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στον τομέα της υγείας, μετά από συνεργασία της Αντιπεριφέρειας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, της 3ης ΥΠΕ, των διοικήσεων των νοσοκομείων και των εμπλεκομένων φορέων. Στην Περιφέρεια έγινε η παρουσίαση του τελικού σχεδίου που αποστέλλεται προς έγκριση στην Επιτελική δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης που έχει προηγηθεί για τις ανάγκες των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Δομών της Α/θμιας φροντίδας. Οι δράσεις αφορούν υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ μέσα σε αυτές εντάσσεται το πρώτο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και δεύτερο σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας, οδοντιατρείο που απευθύνεται σε άτομα με Αναπηρία.

 • Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» η β΄ φάση του έργου της επέκτασης του Μποδοσάκειου.

 • Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων. Στην επέκταση αυτή ενσωματώνονται όλοι οι χώροι του κτιριολογικού προγράμματος που αφορούν στα εξωτερικά ιατρεία Νευρολογικού και Πόνου.

 • Επέκταση του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου. Στην περιοχή του υπάρχοντος Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου ενσωματώνονται όλοι οι χώροι του παιδοψυχιατρικού που επεκτείνουν και ολοκληρώνουν το παιδιατρικό εξωτερικό ιατρείο.

 • Δημιουργείται Μονάδα Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού καρκινοπαθών της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

 • Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελεί χωριστό κτίριο.

 • Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03) Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών 1.579.745,20-Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 • Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο. Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια 1.839.352,44

 • Αξιοποιήθηκαν στο έπακρο οι διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη του Μαμάτσειου Νοσοκομείου. Σχεδιασμός για ανέγερση νέας πτέρυγας Παθολογικής και Χειρουργικής κλινικής.

 • Εγκαίνια και παράδοση της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Χρηματοδότηση από πόρους της Π.Δ.Μ.

 • Παράταση θητείας ειδικών ιατρών Παθολογίας των ΕΔ στο Μποδοσάκειο.

 • Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη στην προσπάθεια του Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αυστρίας Prof. Λευτέρη Γρηγοριάδη να προσφερθεί η δωρεά των 110 νοσοκομειακών κλινών του Νοσοκομείου Hall της Αυστρίας στο Γ.Ν. Μποδοσάκειο.

 • Με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας συναντήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Σταύρος Γιαννακίδης. Ο Αντιπεριφερειάρχης παρέδωσε στον Υπουργό κ. Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πολάκη, επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, που αφορά αίτημα του συλλόγου Πολυτέκνων Δυτικής Μακεδονίας και της Ομοσπονδίας τους, για τη μοριοδότηση των πολυτέκνων στις προσλήψεις του.

 • Τις ανάγκες του εξεταστικού και βαθμολογικού κέντρου για τα άτομα με αναπηρία στην Κοζάνη, που εξυπηρετεί των ΠΕ Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς θα εξυπηρετήσουν για το μήνα Ιούνιο οι γενικοί γιατροί της ΜΥ-ΠΕΔΥ Κοζάνης, σύμφωνα με το έγγραφο που έστειλε η 3η Υγειονομική Περιφέρεια και η ΜΥ-ΠΕΔΥ Κοζάνης στον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δυτικής Μακεδονίας Σταύρο Γιαννακίδη, μετά από παρέμβασή του.

 • Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε πρόγραμμα σχεδιασμού και χαρτογράφησης των αναγκών για την τοποθέτηση εξωτερικών αυτόματων απινιδωτών σε δημόσια κτίρια, κεντρικές πλατείες και σε χώρους μαζικής συνάθροισης. Με τη συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Σταύρο Γιαννακίδη, του Εντεταλμένου συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Ηλία Κάτανα, των 12 Δήμων της περιφέρειας, την Αστυνομική Διεύθυνση, το Στρατό, το ΕΚΑΒ.

 • Συνάντηση για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση, την οποία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής Σταύρος Γιαννακίδης, εξετάστηκε η χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης, με επικαιροποίηση των στοιχείων, όπως έχουν δοθεί από τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

 • Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η αρμόδια Αντιπεριφέρεια Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής ανακοινώνει ότι την Τρίτη 27-06-2017 θα γίνει παραλαβή των προϊόντων, όπως νωπό κρέας. μοσχαρίσιο και χοιρινό από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

 • Η κοινωνική συνοχή και η ανακούφιση των ανθρώπων που βιώνουν συνθήκες φτώχειας αποτελεί μια από τις κυρίαρχες προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Αντιπεριφέρεια Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την ονομασία «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ).

 • Διανομή νωπών κοτόπουλων, οσπρίων, ζυμαρικών, ζάχαρης, απορρυπαντικών, βρεφικές τροφές, είδη παντοπωλείου, οπωροκηπευτικά, στους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ. Με το ποσό 2.640.000 ευρώ ετησίως και για 7 χρόνια θα ωφεληθούν τουλάχιστον 14.000 οικογένειες, από τις ευπαθείς, άπορες ομάδες του τόπου μας.

 • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διατέθηκαν περίπου 300 τόνοι φρούτων (ροδάκινα ,ακτινίδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, μήλα) και συμπυκνωμένος χυμός, για τους ωφελούμενους άπορους συμπολίτες μας, από προϊόντα της περιοχής μας, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν και οι ντόπιοι παραγωγοί ( Ρώσικο εμπάργκο).

 • Επίσης χορηγηθήκαν αρκετές φορές , εμβόλια για τις ανάγκες των κοινωνικών φαρμακείων, με πόρους της Περιφέρειας.

 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες, συνέδρια για χρόνιες παθήσεις, ψυχικής υγείας, ναρκωτικά, αλκοολισμό, σχολικό εκφοβισμό, ρατσισμό, κοινωνικού αποκλεισμού με ευθύνη της Π.Δ.Μ. και σε αγαστή συνεργασία με Συλλόγους και Φορείς.

 • Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» η κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού που θα εξυπηρετεί και νήπια με αναπηρία στη ΖΕΠ Κοζάνης. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 3,054,709.01 €.

 • Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας. Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 (9iii): «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

 • Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την κοινωνική ένταξη – στήριξη των Ρομά της Π.Δ.Μ.

 • Ευρεία σύσκεψη για την αξιοποίηση των Κέντρων Αποκατάστασης – Αποθεραπείας του Αμυνταίου και του Άργους Ορεστικού με έμψυχο δυναμικό (Φυσίατρο) και ένταξη τους σε Διασυνοριακό Πρόγραμμα.

 • Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον έλεγχο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, για τα έτη 2016-2017, που με επιτυχία συνεχίζεται.

 • Δέκα Κέντρα Κοινότητας σε δήμους της Περιφέρειας εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

 • Η δράση των Κέντρων Κοινότητας εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του άξονα προτεραιότητας 10 για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση κάθε διάκρισης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δομές, όπως τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), αλλά και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 • Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Υγείας, ξεκίνησε ο σχεδιασμός, χαρτογράφησης των αναγκών τοποθέτησης εξωτερικών αυτόματων απινιδωτών σε δημόσια κτίρια, κεντρικές πλατείες και σε χώρους μαζικής συνάθροισης. Σε αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας, σχεδιάζουμε για τοκαλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Η Ενημέρωση με Ημερίδες και η Εκπαίδευση-Πιστοποίηση των πολιτών είναι Επιτακτική Ανάγκη.

Έργα πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής

444687 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
383648 ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΑΥΤΙΣΜΟ) – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
393340 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
393615 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ