Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση Πρότασης της ΠΕΔ ΔΜ στο Πρόγραμμα INTERREGIPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020

Εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTERREGIPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, η πρόταση για το έργο 4PlusCitizens, στο σχήμα του οποίου συμμετέχει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για τη μείωση του ρίσκου και η προστασία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν επίσης η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑμΕΑ) που είναι και επικεφαλής του έργου και η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων. Από την Αλβανία στο έργο συμμετέχουν η Ένωση Δήμων Αλβανίας, ο Δήμος Kolonjeκαι το Ινστιτούτου Αστικών Ερευνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 499.000 ευρώ, ενώ το έργο το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στους επόμενους μήνες, θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη.