Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Με αγωνία και ενδιαφέρον για τις Κυβερνητικές εξαγγελίες …

Με αγωνία και ενδιαφέρον για τις Κυβερνητικές ε-ξαγγελίες …

Σας καλωσορίζουμε κ. Πρωθυπουργέ στη Δυτική Μακεδονία, την ενεργειακή καρδιά της χώρας και κατά τραγική ειρωνεία πρωταθλήτρια στην ανεργία με οξυμ-μένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ευχόμαστε η επί-σκεψή σας να συνδυαστεί με θετικά αποτελέσματα για την Περιφέρειά μας, αν και δεν έχετε τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού παραδόξως η Περιφερειακή Αρχή του κ. Καρυπίδη, που στερείται επιχειρησιακού αναπτυξιακού σχεδίου, δεν φρόντισε να συγκαλέσει το ανώτατο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού, ως όφειλε, ενόψει του σημαντικού γεγονότος της επίσκεψης σας στην περιοχή μας.

Εμείς ως παράταξη που αγαπά αυτόν τον τόπο και εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την πρόοδο του, ευχόμαστε να δώσετε λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα και να συμβάλετε με τις αποφάσεις σας στην αναπτυξιακή προοπτική των Δυτικομακεδόνων.

Αναμένουμε κ. Πρωθυπουργέ με ενδιαφέρον τις ε-ξαγγελίες σας για τη Δυτική Μακεδονία και σας διαβε-βαιώνουμε ότι, αν και δεν ερωτηθήκαμε από κανέναν για να καταθέσουμε προτάσεις στο «Αναπτυξιακό Συνέδριο», ό,τι καλό θα το επικροτήσουμε, αλλά θα κρίνουμε αυστηρά και αντικειμενικά τις παραλείψεις όλων.

Για μας προέχει το συμφέρον του τόπου και των πολιτών, πέραν και έξω από οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις.

Γιώργος Δακής
Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Επικεφαλής του Συνδυασμού
Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία