Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνάντηση Περιφερειάρχη και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τα σημαντικά θέματα αγροτικής ανάπτυξης στην ατζέντα τη συνάντησης μεταξύ Περιφερειάρχη και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία τέθηκαν διάφορα ζητήματα για την αγροτική ανάπτυξη και προδιαγράφηκαν εξελίξεις, σύμφωνα με τις οποίες :
1. Δρομολογούνται άμεσα με πρωτοβουλία του Υπουργείου, ως Φορέας Υλοποίησης, οι διαδικασίες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη έναρξη των εργασιών της εργολαβίας του φράγματος Νεστορίου.
2. Από τον Περιφερειάρχη τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποψήφιων μελετητών του αρδευτικού έργου από το φράγμα Νεστορίου, που εκκρεμεί από το 2014. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός δεσμεύτηκε να μεριμνήσει έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
3. Ζητήθηκε η αύξηση των πόρων του προγράμματος νέων γεωργών, για την κάλυψη του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε.
4. Προτάθηκε στον Υπουργό να μεριμνήσει ώστε, οι προϋπολογισμοί των εκχωρούμενων στα ΠΕΠ εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικά, φράγματα κλπ.) που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών, να επαναπροσδιορισθούν σε ύψος άνω των 5,0 εκατ. Ευρώ αντί των 2,2 εκατ. Ευρώ που ισχύει σήμερα, δεδομένης της επάρκειας – ικανότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και της εγγύτητας, σε συνδυασμό και με το φόρτο που επιφέρουν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
5. Ζητήθηκε η δημιουργία εδαφολογικού χάρτη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6. Τέθηκε η ανάγκη αύξησης του συντελεστή δόμησης για τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και συστηματικής αντιμετώπισης της πλασμακύτωσης.
7. Η μεταφορά της έδρας του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, από το Νομό Πέλλας, θεωρήθηκε από τον Υπουργό ως εύλογη πρόταση.
8. Τέλος, αναλύθηκαν τα θέματα που παραδόθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα Γρεβενά, για τα οποία αναμένονται εξελίξεις.