Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ  ΔΕΣΚΑΤΗ  ΜΕΤΑΞΥ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3/8/23 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης συνάντηση εργασίας.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Λάμπρου Χατζηζήση και παρευρέθηκαν σε αυτή, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών Αθανάσιος Φωλίνας, ο Δήμαρχος Δεσκάτης Κορδίλας Δημήτριος, ο Γενικός Διευθυντής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αναστάσιος Δούρδας, η προισταμένη της Υποδιευθυνσης Κτηνιατρικής Γρεβενών Παπανίκου Αλεξάνδρα, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μέλφου Αικατερίνη, Γιάντσης Ιωάννης και Κουτουζίδου Γεωργία και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι της Δεσκάτης Γρεβενών, Καραστέριος Δημήτριος, Κόττας Δημήτριος και Νάτσιουλας Λεωνίδας. Με τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο κτηνίατρος κ. Καγιαμπάκης Μανώλης.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, το οποίο θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί για την υγιεινή διαβίωση των ζώων με κύριο στόχο αφενός τη διάθεση γενετικού υλικού κριών και τράγων υψηλών αποδόσεων και αφετέρου την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της προβατοτροφικής και της αιγοτροφικής εκμετάλλευσης, άρα και ένα θετικότερο οικονομικό αποτέλεσμα για τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας.