Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Διοικητικό πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Σαμαρίνας

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αρίθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γρεβενών, σε άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών.

Γραφείο Επικοινωνιών                                                                                                 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας