Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά»

Πραγματοποιήθηκε την  30η  Σεπτεμβρίου 2015 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών η ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων…

της πράξης «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά».

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι δείκτες του έργου και παραδόθηκαν 42 επιχειρησιακά σχέδια στους ωφελούμενους, τα οποία αποτελούν σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας που επιθυμούν να ασκήσουν οι ίδιοι και των χρηματοδοτικών προκλήσεων που πιθανώς να προκύψουν.

Ευχαριστούμε, τους ωφελούμενους, το εταιρικό σχήμα, τους συμβούλους που απασχολήθηκαν στο έργο  και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

           Για την ΑΣ Διαδρομή

 

             Βλάχος Εμμανουήλ

               Πρόεδρος