Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΞΑΝΑ αιτήσεις για τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων…

εκπαιδευτικών και Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ.έτους 2015-2016

κ α λ ε ί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ξανά αίτηση.  Οι («αρχικές») αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών εκπ/κών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις εγκυκλίους με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, και β)  θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ  σχολ. έτους 2015-2016» δεν ισχύουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση (για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 03-09-2015 έως τις 11-09-2015.

Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας: δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών,

, από την Πέμπτη 03-09-2015 έως και την Παρασκευή 11-09-2015.

 

 

 

Πληροφορίες στο τηλ. : 2462353127

 

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ