Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Βιβλίων Δήμου Γρεβενών

Από σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε στον Δήμο Γρεβενών η παραγωγική λειτουργία έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια…

του υποέργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα από τα υποέργα του ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και σε συνδυασμό με το «Εθνικό Δημοτολόγιο» θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αρτιότερη αποτύπωση της κατάστασης των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

            Η συγκεκριμένη δράση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις υπηρεσίες και τους πολίτες καθώς

οι υπηρεσίες:

  • δεν υποχρεούνται να τηρούν συμβατικά ληξιαρχικά βιβλία και ελαφρύνεται η εργασία στα αντίστοιχα τμήματα των Δήμων
  • βελτιώνουν τους χρόνους και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών
  • εξαλείφεται ο κίνδυνος απώλειας ληξιαρχικών στοιχείων, ενώ παράλληλα αρχειοθετείται και φυλάσσεται όλο το παλιό υλικό των ληξιαρχείων
  • μειώνεται ο φόρτος εργασίας των ΚΕΠ κατά 38 – 40%
  • μέσω της διαλειτουργικότητας και της αυτοματοποίησης θα μπορούν να διασταυρώνουν τα δεδομένα με άλλες υπηρεσίες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν φαινόμενα αξαπάτησης (πχ απόδοση συντάξεων σε αποβιώσαντες)
  • θα μπορούν να αποκτούν ηλεκτρονικά (πιστοποιημένα και επιβεβαιωμένα) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις πολιτών από το Μητρώο Πολιτών

οι πολίτες:

  • θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ, των ΚΕΠ ή και άλλων κεντρικών πυλών της Δημόσιας Διοίκησης να παίρνουν πλήρως αυτοματοποιημένα αντίγραφα Ληξ/κών Πράξεων
  • σε ένα βάθος χρόνου δεν θα επιτελούν τον ρόλο του διακομιστή εγγράφων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δείτε ακόμα