Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

Οι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ…

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ –ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ απολαμβάνουν :

 1. Οικονομικό όφελος , καθώς πέραν της προσωπικής τους ανάπτυξης , επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους με 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης.
 2. Επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων όπου εργάζονται
 3. Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές.
 4. Εκπαίδευση, από Πιστοποιημένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και στελέχη της αγοράς.

Στα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

• Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους,  οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης .

• Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης  τους για το τρέχον έτος.

• Απασχολούν από 1 εώς 25 εργαζόμενους .

• Το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

• Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ  για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο  πρόγραμμα κατάρτισης.   

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν και εργαζόμενοι :οποιασδήποτε επιχείρησης ως ανεξάρτητος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης :

• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας

• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος

• η διάρκειά τους είναι 32 ώρες

• ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως (πραγματικές  ημέρες /ώρες :  8 ημέρες /3 ώρες και 15 λεπτά)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες , μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης)
 2. Έντυπο Καταχώρησης Στοιχείων Εργαζόμενου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία βιβλιάριου καταθέσεων (η σελίδα που φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ)
 4. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να Αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή αρχική Βεβαίωση Α.Φ.Μ.)  
 5. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ θεωρημένο για τα έτη 2014 και 2015

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ Λ. ΣΟΦΟΥ 5

ΑΦΜ 099920456

ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6906082152/6936496515/6934611250/6931177424