Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων ξεκινά για πρώτη φορά τη λειτουργία του στα Γρεβενά.

 Πρόκειται για υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που έχει σκοπό την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 

 Πιο συγκεκριμένα ο ΣΣΝ δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 

   ♦    παρεμβαίνει προληπτικά στη σχολική κοινότητα με στόχο την προαγωγή της  ψυχικής υγείας των μαθητών και την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη

   ♦    δρα ως ενδιάμεσος σύμβουλος μεταξύ του σχολείου και των δομών ψυχικής υγείας

       παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες  μετά από συνεννόηση με τους  γονείς  ή κηδεμόνες τους.

   ♦   στηρίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα  αγωγής υγείας  και ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τους  υπευθύνους  σχολικών δραστηριοτήτων

   ♦    πραγματοποιεί  δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας πάνω σε θέματα Συμβουλευτικής  και Ψυχικής Υγείας ,  με οργάνωση ομιλιών και άλλων δραστηριοτήτων,  με στόχο την προληπτική παρέμβαση.

 

Ο Υπεύθυνος του Σ.Σ.Ν. Γρεβενών

 

Λέτσιος Θ. Χρήστος ΠΕ20