Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ανακοίνωση του Διοιηκητή του νοσοκομείου Γρεβενών

Σας γνωστοποιούμε ότι πολύ προ της ανάληψης των καθηκόντων του διοικητή κ. Θεόδωρου Κουκάκη στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, η Οφθαλμολογική Κλινική είχε παύσει τη λειτουργία της λόγω έλλειψης ιατρού. Ο εξοπλισμός της όλος, πλην της συσκευής φακοθρυψίας, με εντολή της Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας (ΔΥΠΕ) είχε μεταφερθεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, λόγω λειτουργίας

εκεί της αντίστοιχης κλινικής.

 

Η διοίκηση του Μαμάτσειου έλαβε την υπ’ αρίθμ. 622/13-01-2014 εντολή από την ΔΥΠΕ, βάση της οποίας η συσκευή πρέπει να παραληφθεί από το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Ο διοικητής και το Δ.Σ του Γ.Ν Γρεβενών ζήτησαν έγγραφη αίτηση από το ανωτέρω συνεργαζόμενο Νοσοκομείο.

Έως και τη σύνταξη του παρόντος, επίσημο αίτημα δεν έχει υποβληθεί από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης, ούτως ώστε να ασχοληθεί το Δ.Σ με το ανωτέρω θέμα. Για εσχάτη φορά, υποβάλλουμε θερμή παράκληση, αφενός μεν, καλό θα ήταν να ελέγχετε τους πληροφοριοδότες σας και αφετέρου, στα θέματα υγείας και Νοσοκομείου καλό θα ήταν να έχετε μεγαλύτερη ευαισθησία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι υπηρετούμε τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και την περιουσία του Γ.Ν.Γ και επ’ αυτού ο διοικητής έδωσε ιερό όρκο τον οποίο πάντοτε θα σέβεται.

Θερμή παράκληση για την κατανόησή σας.

Πάντοτε στη διάθεσή σας.                                  

 

Ο Διοικητής

του Γ. Ν. Γρεβενών

 

      Κουκάκης Θεόδωρος