Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το ΝΕΟ πρόγραμμα LIFE (video)

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 με επιστολή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε στο Δήμο Γρεβενών η απόφαση έγκρισης του έργου: «Δράσεις Προστασίας για την ανάπτυξη συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη Βόρεια Πίνδο», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου Life.

 

 

Πρόκειται για το έργο που υποβλήθηκε με επικεφαλής το Δήμο Γρεβενών και εταίρους το Φορέα Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Βίκου-Αώου και Πίνδου, την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και την Αναπτυξιακή Γρεβενών. Βασική μας προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της πλούσιας φυσική μας κληρονομιάς, των βιοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας, τόνισε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα LIFE, το οποίο είναι η συνέχεια του προηγούμενου, είναι ότι καλύτερο για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας. «Το έργο ακολουθεί τον εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο επιχειρησιακό σχεδιασμό 2012-2014 του Δήμου Γρεβενών  και αποτελεί συνέχεια και επιβράβευση τόσο των συντονισμένων προσπαθειών των εταίρων όσο και της επιτυχημένης εφαρμογής του προηγούμενου LIFE (ΠΙΝΔΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ), το οποίο εφαρμόστηκε το διάστημα 1/1/2009 έως 30/6/2012, αρχικά με επικεφαλής του εταιρικού σχήματος τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και μετέπειτα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.582.160 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 75% απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπο 25% είναι εθνική συμμετοχή η οποία μπορεί να καλυφθεί και από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση της τελικής έκθεσης το Σεπτέμβριο του 2017.

Σε ότι αφορά στις δράσεις του το νέο έργο LIFE που έχει το ακρωνύμιο ARCPIN από τα τις λέξεις Άρκτος και Πίνδος χωρίζεται σε πέντε στάδια. Το πρώτο αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, το δεύτερο τις δράσεις προστασίας, το τρίτο την παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων, το τέταρτο τις ενέργειες ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων και το πέμπτο τις δράσεις διαχείρισης του έργου.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε σε μερικές από τις πιο σημαντικές δράσεις οι οποίες είναι:

  1. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που μπορούν να συνδεθούν με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή (πχ. Πιστοποίηση-σήμανση γεωργοκτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών προϊόντων, ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων κλπ)
  2. Διαβούλευση με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για θέματα που αφορούν στη συνύπαρξη ανθρώπου αρκούδας (χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς κλπ).
  3. Μεταφορά τεχνογνωσίας και κατάρτιση-εκπαίδευση σκύλων και των εκπαιδευτών τους για λειτουργία μονάδων σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.
  4. Εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Βίκου Αώου και Πίνδου.
  5. Παραγωγή και διάθεση κιτ με αντίδοτο για τα δηλητηριασμένα δολώματα.
  6. Εγκατάσταση ειδικών κάδων απορριμμάτων σε περιοχές που προσεγγίζει η αρκούδα.
  7. Εγκατάσταση ικανού αριθμού ηλεκτρικών φρακτών σε περιοχές που παρατηρούνται ζημιές από τις αρκούδες.
  8. Συνέχιση του δικτύου κτηνοτρόφων για την διάδοση του Ελληνικού Ποιμενικού.
  9. Πιλοτική ραδιοσήμανση αρκούδων με κολάρα που προκαλούν ηλεκτροσόκ με σκοπό την ανάταξη της συμπεριφοράς εξοικείωσης-προσέγγισης σε οικισμούς.
  10. 10.  Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης.

Δεν πρέπει τόνισε να στεκόμαστε μόνο στην εισροή των πόρων από την ευρωπαϊκή ένωση που είναι βέβαια σημαντική (1.186.620 ευρώ) για την περιοχή μας και το δήμο μας σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όσο στη δυνατότητα που μας δίνεται να αξιοποιήσουμε ως τοπική κοινωνία την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή μας, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα διένεξης ανθρώπου-αρκούδας και να προσθέσουμε ένα ακόμη ισχυρό στοιχείο με σωστό και βιώσιμο τρόπο στο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας που το έχει τόση ανάγκη. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει με την ουσιαστική συμβολή όλων μαζί των πολιτών αλλά και καθενός χωριστά».

Τέλος ευχαρίστησε τα Στελέχη της Αν Γρε για την καθοριστική συμβολή τους τόσο στην επιτυχή υλοποίηση του πρώτου LIFE όσο και στην υποβολή της πρότασης για το δεύτερο LIFE.