Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Γιαννακόπουλος Mύλοι Γρεβενών ΑΕ” στις 10 καλύτερες Ελληνικές αλευροβιομηχανίες

Αλευροβιομηχανία: Μικρότερα κέρδη αλλά με αύξηση εσόδων, λόγω της ανόδου των τιμών, το 2011

 

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ανόδου των τιμών των αλεύρων, αλλά και μειωμένα καθαρά κέρδη, εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού, της ανόδου των επιτοκίων και της αδυναμίας τους να μετακυλίσουν ολόκληρη την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της παραγωγής στην κατανάλωση, κατέγραψαν το 2011, ως σύνολο, οι μεγαλύτερες…

ελληνικές αλευροβιομηχανίες, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα.

Ο κλάδος φαίνεται να κινείται ελαφρώς πτωτικά, όσον αφορά τον όγκο της παραγωγής βασικών προϊόντων του, κατά το τρέχον έτος.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011 μειώθηκε η παραγωγή αλεύρων από σιτάρι κατά 1,6% και αλεύρων άλλων δημητριακών, εκτός του σιταριού, κατά 0,8%, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή χόνδρων και χονδράλευρων σιταριού κατά 13,7% και πίτουρου, πιτουράλευρου και άλλων καταλοίπων από την επεξεργασία του σιταριού κατά 3,75%.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των 14 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τομέα που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία ανήλθαν το 2011 σε 340,50 εκατ. ευρώ έναντι 286,13 εκατ. ευρώ το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 19% σε ποσοστό και κατά 54,37 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ανερχόμενα σε 71,53 εκατ. ευρώ, από 71,26 εκατ. ευρώ το 2010 (+0,4%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες (21,0% από 24,9%).

Χάρη στη συμπίεση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,08 εκατ. ευρώ (9,1% των πωλήσεων), από 29,28 εκατ. ευρώ (10,2% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 6% σε ποσοστό και κατά 1,80 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ακόμη, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σε 21,48 εκατ. ευρώ (6,3% των πωλήσεων), από 20,43 εκατ. ευρώ (7,1% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 1,06 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ωστόσο, κυρίως λόγω της διόγκωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών που προκάλεσε η άνοδος των επιτοκίων σε περίοδο αυξημένων αναγκών δανεισμού, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών των πρώτων υλών, το αθροιστικό αποτέλεσμα προ φόρων των 14 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή αλεύρων, δεν βελτιώθηκε. Συγκεκριμένα, ήταν κέρδη ύψους 10,81 εκατ. ευρώ (κέρδη των κερδοφόρων μείον ζημιές των ζημιογόνων) έναντι αντίστοιχων κερδών 12,54 εκατ. ευρώ το 2010. Τα συνολικά προ φόρων κέρδη τους μειώθηκαν, δηλαδή, κατά 14% σε ποσοστό και κατά 1,73 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την καταβολή φόρων (4,17 εκατ. ευρώ έναντι 4,01 εκατ. ευρώ) προέκυψαν καθαρά κέρδη 6,65 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 8,53 εκατ. ευρώ το 2010. Τα καθαρά κέρδη τους μειώθηκαν, δηλαδή, κατά 22% και κατά 1,88 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ είναι ίσα προς το 2% των εσόδων τους το 2011, από 3% το 2010.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους στην παραγωγή και άλλων, συναφών προϊόντων, πέραν των αλεύρων. Κερδοφόρες, έστω οριακά, ήταν οι 11 από τις 14 επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

– Η ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ AΕ, με πωλήσεις ύψους 6,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (6,25 εκατ. ευρώ) κατά 7,4%, κατέγραψε EBITDA -0,47 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -1,47 εκατ. ευρώ (-1,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,55 εκατ. ευρώ (-0,92 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 15,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,62 εκατ. ευρώ.

– Η ΒΥΖΗΣ ΜΥΛΟΙ ΘΗΒΩΝ ABEE, με πωλήσεις ύψους 6,75 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (6,17 εκατ. ευρώ) κατά 9,4%, κατέγραψε EBITDA 1,02 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,29 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,22 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,03 εκατ. ευρώ.

– Η ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΛΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ AE, με πωλήσεις ύψους 4,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (3,91 εκατ. ευρώ) κατά 20,5%, κατέγραψε EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,03 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,01 εκατ. ευρώ.

– Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑE, με πωλήσεις ύψους 25,62 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (17,15 εκατ. ευρώ) κατά 49,4%, κατέγραψε EBITDA 3,02 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 2,22 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,57 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 20,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,15 εκατ. ευρώ.

– Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΤΣΑΡΗ AE, με πωλήσεις ύψους 7,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (6,58 εκατ. ευρώ) κατά 20,5%, κατέγραψε EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,16 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,04 εκατ. ευρώ.

– Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ AE, με πωλήσεις ύψους 44,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (44,96 εκατ. ευρώ) κατά 2%, κατέγραψε EBITDA 3,17 εκατ. ευρώ (3,52 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 74,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 31,92 εκατ. ευρώ.

– Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ AE, με πωλήσεις ύψους 28,84 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (22,20 εκατ. ευρώ) κατά 29,9%, κατέγραψε EBITDA 1,65 εκατ. ευρώ (0,94 ε-κατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,74 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,20 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 18,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,98 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΑΥΛΙΔΑΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 3,36 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,34 εκατ. ευρώ) κατά 43,6%, κατέγραψε EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,13 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,25 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ AE, με πωλήσεις ύψους 34,05 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (30,11 εκατ. ευρώ) κατά 13,1%, κατέγραψε EBITDA 3,24 εκατ. ευρώ (2,57 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,51 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,07 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 36,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ί-δια κεφάλαια είναι τα 11,14 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 7,52 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (6,22 εκατ. ευρώ) κατά 20,9%, κατέγραψε EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,36 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 22,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,41 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 30,51 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (27,45 εκατ. ευρώ) κατά 11,1%, κατέγραψε EBITDA 2,12 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ), κέρδος προ φόρων 1,25 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,11 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 39,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 16,86 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ AE, με πωλήσεις ύψους 95,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (77,58 εκατ. ευρώ) κατά 23,5%, κατέγραψε EBITDA 11,06 εκατ. ευρώ (11,43 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 5,21 εκατ. ευρώ (6,71 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 3,90 εκατ. ευρώ (4,83 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 158,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 82,81 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ AE, με πωλήσεις ύψους 38,85 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (31,10 εκατ. ευρώ) κατά 24,9%, κατέγραψε EBITDA 4,43 εκατ. ευρώ (5,86 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 2,12 εκατ. ευρώ (3,81 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,48 εκατ. ευρώ (3,38 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 44,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 34,13 εκατ. ευρώ.

– Η ΜΥΛΟΙ ΣΙΟΥΡΗ AE, με πωλήσεις ύψους 5,78 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,12 εκατ. ευρώ) κατά 40,3%, κατέγραψε EBITDA 0,44 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,30 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 14 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στο 6,8% το 2011, από 6,6% έναν χρόνο πριν.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυτών των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3% (+6,30 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 3% (+12,24 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια, ύψους 220,36 εκατ. ευρώ, μειώθηκε οριακά από το 53,7% στο 53,6%, με αντίστοιχη άνοδο των ιδίων από το 46,3% στο 46,4%.

Το 2011 στη χώρα μας μειώθηκε η παραγωγή αλεύρων από σιτάρι κατά 4,9% ενώ αυξήθηκε η παραγωγή των αλεύρων από άλλα δημητριακά, εκτός του σιταριού, κατά 9,6%.

 

 

www.kathimerini.gr