Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΜΕΙΩΣΗ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α

Κάνουμε γνωστό σε κάθε συνάδελφο ως επίσης και στους καταναλωτές πελάτες μας ότι η Π.Ο.Ε.Σ.Ε (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορίων & Συναφών Επαγγελμάτων ), στην οποία ο Σύλλογος Γρεβενών διά του αντιπροσώπου του Πρόεδρο κ. Τσαπατσάρη ως μέλος της Διοίκησης και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων υπέγραψαν με τα συναρμόδια  …

Υπουργεία Ανάπτυξης , Οικονομικών και Τουρισμού την Συμφωνία Μείωσης Τιμών.

Κοινοποιούμε την συμφωνία μείωσης τιμών και τρόποι εφαρμογής.

 

                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       

 

  ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ                                       ΝΤΟΒΑΤΖΙΔΗΣ

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 Προς:

Τα Προεδρεία των Σωματείων Μελών

 

 

Θέμα: «Μείωση ΦΠΑ και Ειδικό Σήμα μείωσης ΦΠΑ»

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

 

Από 1η Αυγούστου 2013 μειώνεται ο ΦΠΑ στην Εστίαση και τα Συναφή Καταστήματα του Κλάδου από 23% σε 13%. Η μείωση του ΦΠΑ ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 (δοκιμαστική περίοδος και ΔΕΝ αφορά τα οινοπνευματώδη που παραμένουν στον υψηλό συντελεστή 23%). Αντίστοιχα στις περιοχές μειωμένου ΦΠΑ το 16% γίνεται 9% (τα οινοπνευματώδη παραμένουν στο 16%).

 

Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα και δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στη μείωση των τιμών.

 

 

Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να περάσουν την μείωση ολόκληρης της διαφοράς του ΦΠΑ (10%) στις τιμές τους μετά την αποφορολόγηση το ποσοστό στην τελική τιμή του προϊόντος θα πρέπει να είναι μειωμένο κατά 8,1%.

 

 

Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να μετέχουν

στο πρόγραμμα Μείωσης Τιμών

 

 

Η ΠΟΕΣΕ υπέγραψε με τα Υπουργεία Ανάπτυξης-Οικονομικών και Τουρισμού «συμφωνητικό μείωσης τιμής» με την υποχρέωση οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία μείωση των τιμών να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων κατά τουλάχιστον 5% στα ¾ των ειδών του καταλόγου για να μπορούν να παραλάβουν το ειδικό σήμα. Η προσπάθεια αυτή θα έχει και ανταποδοτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις όπως προτεραιότητα σε σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης, επικοινωνιακή υποστήριξη με ονομαστική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ για όσο διάστημα διαρκεί η συμφωνία.

 

Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Μείωσης Τιμών

 

Το ειδικό σήμα παραλαμβάνεται από τα γραφεία:

 

  • ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46 Αθήνα, Τηλ.: 210 – 3816.600 ώρες 9.00–15.00
  • ΠΟΕΣΕ, Καποδιστρίου 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 – 3317.301 ώρες 9.30-14.30
  • Τα κατά τόπους γραφεία των Σωματείων Μελών της ΠΟΕΣΕ ή τις τοπικές Ομοσπονδίες.

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδική αρίθμηση για κάθε επιχείρηση.

Για την παραλαβή του ειδικού σήματος οι Συνάδελφοι θα πρέπει να ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προσκομίσουν:

 

  1. Παλαιό τιμοκατάλογο που θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.
  2. Νέο τιμοκατάλογο με το νέο καθεστώς ΦΠΑ και μειωμένες τις τιμές στα ¾ των ειδών κατά τουλάχιστον 5% όπως αναφέρεται παραπάνω (πχ αν ο κατάλογος έχει 20 είδη η μείωση πρέπει να περάσει στα 15 είδη) σε 2 στήλες, μια με τις τιμές με ΦΠΑ 23% και μια με τις τιμές με ΦΠΑ 13%.
  3. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του φορέα και της επιχείρησης ότι αποδέχεται τους όρους χορήγησης του Ειδικού Σήματος, παραμένει στα αρχεία του φορέα.
  4. Την σφραγίδα της επιχείρησης

 

Η ΠΟΕΣΕ διατηρεί το δικαίωμά της να ελέγχει την τήρηση της συμφωνίας.

 

Η συμφωνία αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

 

Αρμόδια όργανα, πέραν της ΠΟΕΣΕ, είναι τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (πχ ΣΔΟΕ, Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών κλπ).

 

 

    Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Καββαθάς

 

Γεώργιος Κουράσης

 

Ακριβές αντίγραφο

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

Γεώργιος Κουράσης

 

 

 

Δείτε ακόμα