Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επανέγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τα Διαχειριστικά σχέδια Βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνέχεια της προσπάθειας για την εκπόνηση και υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια μας, που είναι ένα έργο καθοριστικής συμβολής και σημασίας του σύγχρονου παραγωγικού μας μοντέλου , η Οικονομική Επιτροπή επανέγκρινε το αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λάμπρου Χατζηζήση, κατά πλειοψηφία, σήμερα 01/02/2022 για το απαραίτητο ποσό της επίσπευσης των διαδικασιών μέχρι την υλοποίηση της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στο έργο αυτό αντιλαμβανόμενη την μεγάλη του σπουδαιότητα.

Με τα Διαχειριστικά Σχέδια βόσκησης επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να γίνει γνωστή η ακριβής επιφάνεια τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους καθώς και η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεση τους σε λιβαδικες μονάδες που θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.
Επιπλέον θα καθοριστούν τα έργα Υποδομής και οι Βελτιώσεις Βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης