Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Από 1/11 έως 15/12/2021 η απογραφή ζωϊκού κεφαλαίου από τους κτηνοτρόφους

Ο Α.Σ. Γρεβενών ενημερώνει ότι:

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει όπως κάθε χρόνο να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά την απογραφή του ζωικού τους πληθυσμού για το έτος 2021 είτε στην Δ.Α.Ο.Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ είτε ηλεκτρονικά στη φόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εκτυπώνοντας το ηλεκτρονικό αποδεικτικό απογραφής) κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι τα μητρώα πλήρως ενημερωμένα:

Μέρος Α (στοιχεία εκμετάλλευσης)

Μέρος Β (απογραφή όλων των ζώων για το έτος 2021)

Μέρος Γ (Μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) Μέρος Δ(Αντικαταστάσεις μέσων σήμανσης)

Μέρος Ε (Καταγραφή μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης).

Τα μέρη (Α,Β,Γ,Ε) του μητρώου θα προσκομιστούν σε φωτοαντίγραφα.

Σε περίπτωση που δεν γίνει εμπρόθεσμη ενημέρωση του μητρώου ή μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των απογραφικών στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων από την αρμόδια αρχή Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), προκύψουν ελλιπή στοιχεία, θα επιβάλλονται εις βάρος των κτηνοτρόφων ανάλογες κυρώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. περικοπές των επιδοτήσεων κλπ).