Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Για τα ρέματα στη Δεσκάτη

Η Δεσκάτη τέμνεται από δύο μεγάλα ρέματα και διατρέχεται σε τμήματά της κι από άλλα μικρότερα. Το μεγαλύτερο μέρος των ρεμάτων, ιδιαίτερα στα κεντρικά σημεία της πόλης, έχουν καλυφθεί με κλειστούς οχετούς/τούνελ και έχουν διαμορφωθεί κοινόχρηστοι χώροι, όπως το Δημαρχείο, πλατείες, δρόμοι, στάθμευσης, παρκάκια κ.ο.κ Επίσης αξιόλογο κι ενδιαφέρον μέρος του Ρέματος Σακαβάρα, στη σύνδεση με Ρέμα Μπαργιώτας μέχρι τον κεντρικό οδικό άξονα, έχει διαμορφωθεί με ανοιχτό οχετό σκυροδέματος. Τα έργα αυτά ξεκίνησαν στη Δικτατορία, έγιναν από τις διάφορες δημοτικές αρχές στο παρελθόν με μελέτες και κρατική χρηματοδότηση, σε συνεργασία κι έγκριση των νομαρχιακών/περιφερειακών αρχών.

deskati old2

Έχουν καλύψει, έτσι για την ιστορία, και τα δύο πετρόχτιστα γεφύρια δημιουργίας 1935-1940, τη Γέφυρα Ψύρρα (φωτό Α) και Γέφυρα Σακαβάρα (φωτό Β) που συνέδεαν τη Μεσαία Συνοικία με τη Μικρά και Σάντοβο αντίστοιχα. Για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας πρωταρχικά αλλά χωρίς να υπολείπεται η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής με την ποιοτική κι αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, επιβάλλεται να γίνονται νέες παρεμβάσεις στα υπολειπόμενα ρέματα, άλλης διάστασης όμως. Η διαμόρφωσή τους με σεβασμό στη φυσική λειτουργία, με το πράσινο και τα δέντρα, την πέτρα να κυριαρχούν στα πρανή και προστατευτικά μέρη. Οι αναπλάσεις των ποταμών και ρεμάτων σε Ελασσόνα, Τρίκαλα κι αλλού είναι ενδεικτικά παραδείγματα! Η περιοχή από το Δημαρχείο μέχρι το Γεφύρι Πλατσατούρα καθώς και η περιοχή της εισόδου στην πόλη με το ρέμα της Γέφυρας Κρέτσαβου που τέμνει τον εθνικό/περιφερειακό δρόμο αποτελούν ιδανικές προτάσεις για διεκδίκηση. Τότε η περιβαλλοντική αξιοποίηση κι αναβάθμιση του χώρου των ρεμάτων θα πρόσθετε άλλη ποιότητα ζωής στην υποβαθμισμένη οικιστική κατάσταση της γενέτειρας. Αντίστοιχα προγράμματα με ανάλογες χρηματοδοτήσεις υπάρχουν. Διεκδίκηση απαιτείται με πολιτική βούληση κι απόφαση.

Άμεσης όμως προτεραιότητας είναι η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων από τα φερτά υλικά και διάφορες ακαθαρσίες. Χειμώνας έρχεται, πολλά νερά ενδέχεται να εισρεύσουν, κίνδυνοι και προβλήματα στις εισόδους των τούνελ να προκύψουν με απρόβλεπτες- ούτε να το σκεφτόμαστε βέβαια- συνέπειες. Η εμπειρία και θύμηση της πλημμύρας του Ιούλη 1995 προκαλεί ανατριχίλα… Αν δε μας απατά η μνήμη, καθαρισμός των ρεμάτων έχει να γίνει κάτι χρόνια.. Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι τα ρέματα υπάγονται, με το νόμο, στην ευθύνη, τον έλεγχο και τη δικαιοδοσία των περιφερειακών αρχών.
Η δημοτική αρχή μπορεί και πρέπει να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον να προχωρήσει στον έλεγχο, τον καθαρισμό των φρεατίων, για τη διοχέτευση των όμβριων χειμερινών υδάτων εντός της πόλεως και των χωριών του Δήμου.
9/9/2021

Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης
Δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης