Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Πρόσφατα, με την από 17 Μαϊου 2021 [ΦΕΚ Β΄/2094/20-5-2021] κοινή Υπουργική απόφαση  του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ολόκληρος ο Δήμος Δεσκάτης, οριοθετήθηκε ως σεισμόπληκτη περιοχή. 
    Από το Νόμο 4186/2013, προβλέπεται ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ,  περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες,  εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 
   Απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε εφαρμογή η παραπάνω διάταξη του νόμου, είναι να ληφθεί απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία να καθορίζονται επιμέρους όροι, προϋποθέσεις και γενικά λεπτομέρειες για τους διαγωνιζόμενους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων που διαμένουν σε πληγείσες  περιοχές. 
     Ο Δήμαρχος του Δήμου Δεσκάτης κ. Δημήτριος Κορδίλας, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 4002/26-5-2021 επιστολή του,  που απευθύνεται προς την αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή, θέτοντάς της υπόψη  όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, ζητά από την κ. Υφυπουργό να προβεί στη λήψη της σχετικής απόφασης που να αφορά ειδικά τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Λυκείων  του Δήμου Δεσκάτης και γενικά όλους τους  μαθητές της Γ΄ τάξης των Λυκείων  των  περιοχών που οριοθετήθηκαν ως σεισμόπληκτες εξαιτίας του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021. 
    
Γραφείο Τύπου Δημάρχου  
 

Δείτε ακόμα