Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η κορύφωση του Θείου Δράματος και η Σταύρωση του Ιησού (VIDEO)

Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021: Η κορύφωση του Θείου Δράματος και η Σταύρωση του Ιησού

Η Εκκλησία θυμάται τον Μυστικό Δείπνο.

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται και η υμνογραφία της ημέρας είναι σχετική με τα Πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση και το θάνατό Του.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.
 
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς.
 
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανον ἐν νεφέλαις.
 
‘Ράπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
 
Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
 
Λόγχη ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
 
Προσκυνοῦμέν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
 
Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἒνδοξόν σου ἀνάστασιν».