Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αίτημα για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τις εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση..

«Αίτημα για την σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τις εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις αρνητικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Κύριε Δήμαρχε, Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, όπως γνωρίζετε στις 13/01/2021 τέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε διαβούλευση το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Όπως φαίνεται και στον τίτλο του νομοσχεδίου πρόθεση του Υπουργείου είναι η εφαρμογή κατώτερης βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας. Μετά από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε πως η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θα επηρεάσει πολύ αρνητικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θέτει εν αμφιβόλω την ύπαρξη και λειτουργία των Τμημάτων στα Γρεβενά.
Για τον λόγο αυτό κύριε Δήμαρχε και κυρία Πρόεδρε θεωρούμε αναγκαία την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρουσία εκπροσώπων των φορέων της Π.Ε Γρεβενών, των Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου και αν είναι εφικτό και παρουσία πολιτών, για την συζήτηση του κρίσιμου αυτού ζητήματος την έκφραση της αντίθεσης στην επιχειρούμενη με έμμεσο τρόπο κατάργηση των τμημάτων καθώς και την έκδοση ψηφίσματος με προτάσεις για την αναθεώρηση – βελτίωση της συγκεκριμένης διάταξης.

Για την ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών
Ο Συντονιστής
Γιώργος Καλαμάρας