Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συζήτηση επί του προτεινόμενου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM στις 13 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

   Εισηγητής: Γεώργιος Δασταμάνης Δήμαρχος Γρεβενών

Συζήτηση επί του προτεινόμενου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.)

       Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   

                                                                                Φωτεινή Τζουβάρα

Επίδοση

 1. 1.Βουλευτή Νομού Γρεβενών
 2. 2.Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3.Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 4. 4.Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 5. 5.Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
 6. 6.Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
 7. 7.Τ.Ε.Ε.
 8. 8.Επιμελητήριο Γρεβενών
 9. 9.Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
 10. 10.Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων
 11. 11.Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων
 12. 12.Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών
 13. 13.Εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων

Κοινοποίηση

 1. 1.Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
 2. 2.Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
 3. 3.
 4. 4.Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)