Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 28 Μαΐου

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.      Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 180.000,00 €.
2.      Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-3 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00 €.
3.      Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ» Στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00 €.
4.      Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 356.000,00 €.
5.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Έξαρχου Β΄ Φάση».
6.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)».
7.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση παιδικών σταθμών πόλης Γρεβενών».
8.      Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 127.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2013) έτους 2013. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και κατανομή της πίστωσης για εκτέλεση σχετικών δράσεων.
9.      Αποδοχή χρηματοδότησης από Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας ποσού 100.000,00 € για αγορά οικοπέδου Εθνικής Τράπεζας.
10.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013, για 2η εντολή εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.
11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
12.  Ψήφιση του τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου.
13.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ».
14.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΌΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2013)».
15.  Έγκριση – παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του Δήμου Γρεβενών».
16.  Συμπλήρωση της αριθ. 070/2012 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών.
17.  Χορήγηση προκαταβολής στο έργο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών».
18.  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομοτεχνική Βάση Δεδομένων της «Δομικής Ενημέρωσης».
19.  Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης αιρετών.
20.  Σύμφωνη γνώμη επί της αριθ20/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών».
21.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΓΡΕ» Α.Ε.
22.  Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2013.
23.  Υλοτομία συστάδας 7α Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.
24.  Υλοτομία συστάδας 12α Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.
25.  Υλοτομία έκτακτης κάρπωσης καμένης έκτασης Δημοτικού Δάσους Φελλίου Τοπικής Κοινότητας Φελλίου Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών.
26.  Συνομολόγηση δανείου για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικ. ετών.
27.  Παραχώρηση θέσεως για είσοδο-έξοδο έκθεσης αυτοκινήτων
28.  Επί αιτήματος Ίττη Δημητρίου.
29.  Επί αιτήματος Κυριάκου Ευανθίας.
30.  Επί αιτήσεως Αικατερίνης Μπουραλέκου για διαγραφή μισθώματος.
31.  Επί αιτήματος Κεχαγιά Μαρίας για μείωση του μισθώματος.
32.  Περί αιτήσεων Σαμαρά Στεργίου και Κεχαγιά Μαρίας, μισθωτών δημοτικών ακινήτων για τροποποίηση όρων σύμβασης.
33.  Επί αίτησης παραιτήσεως του κ. Ταταρίδη Αναστασίου του Ιωάννη μισθωτή των αρ. 19 και 22 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς και έγκριση της εκ νέου εκμίσθωσής των.
34.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων Κνίδης (οικισμός Κνίδης και οικισμός Πόρου), Ποντινής, Καλλιθέας (οικισμός Πριονίων), Πηγαδίτσας, Σιταρά, Ελάτου, Ελευθέρου, Αναβρυτών, Κοσματίου, Μαυραναίων (οικισμός Μαυραναίων, οικισμός Μαυρονόρους, οικισμός Σταυρός) Δήμου Γρεβενών.
35.  Έγκριση εκμίσθωσης για τη λειτουργία νεροτριβής (δριστέλας) Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας.
36.  Προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Γρεβενών στις διατάξεις της παρ. 1.α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και τροποποίηση αυτού.

  1.