Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο:  «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» και απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω…

, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και  Β2 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου  (διάρκειας 195 ωρών).

Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν ενώ τα τμήματα δύνανται να λειτουργούν πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία των εκπαιδευομένων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στον κάθε εκπαιδευόμενο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος  σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία .

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6906 444466 και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Γρεβενών (Διοικητήριο “Κώστας Ταλιαδούρης”, τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, ισόγειο).