Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

H ‘’E Λ Π Ι Δ Α ‘’ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΙ

Η ‘’Ε Λ Π Ι Δ Α’’ πιστή στην κατ’ έτος  επικοινωνία  με τα μέλη ,τους φίλους και τους πολίτες των Γρεβενών,  μετά την κατάθεση της  Δήλωσης  Φορολογίας Εισοδήματος  2012 δημοσιεύει  τόσο τον Οικονομικό Απολογισμό του 2012, όσο και τον Οικονομικό Απολογισμό 1997-2012 προς ενημέρωση όσων της εμπιστεύονται πόρους προς…

τους συνανθρώπους  μας που δοκιμάζονται από την κρίση, αλλά και των απλών πολιτών που καλό είναι να γνωρίζουν  τις δράσεις της ώστε να συμβάλουν  στην βελτίωση της παρουσίας της στην. Κοινωνία των Γρεβενών.

          Η πρώτη ανάγνωση των αριθμών στο σύνολο του Απολογισμού ήταν ,παρά τη βαθιά  κρίση, σχεδόν στα επίπεδα του 2011, κατά τι μειωμένος στα  έσοδα (-581.78) αυξημένος δε στις ενισχύσεις προς του αποδέκτες (+ 1439,05). Η πρώτη μας αναφορά σε Απολογισμό θετικό οφείλεται στους παραπάνω αριθμούς.

      Η δεύτερη όμως ανάγνωση μας τρόμαξε κάπως γιατί διαπιστώσαμε ότι στα έσοδα τόσο οι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ όσο και οι ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ήταν μειωμένες κατά 1.351,59 και 1.298.5 euro  αντίστοιχα. Οι δύο παραπάνω  λογαριασμοί εξαρτώνται εν πολλοίς από την κινητικότητα και τις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο  τρίτος λογαριασμός του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  οι ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ήταν αυξημένος κατά 2.088.97 που οφείλονταν στις γενναίες ενισχύσεις της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και της προσφοράς όλων των εσόδων από την πώληση του λευκώματος της μεγάλης φίλης του Συλλόγου Ιουλίας Αγοράστη, πού χωρίς αυτές θα ήταν κατά πολύ μειωμένο και το ποσόν των ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

      Ωστόσο το ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ 2011 επέτρεψε  στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το ποσό των ωφελημένων της ‘’ΕΛΠΙΔΑΣ’’ κατά 806.36 euro  και να ξεκινήσει την νέα χρονιά με αξιόλογο Ταμειακό απόθεμα για να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις που χρήζουν βοήθειας

λόγω της κρίσης και της ανεργίας που ιδιαίτερα τον τόπο μας.

      Ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε χρέος να ευχαριστήσουμε όσους στήριξαν την ‘’ΕΛΠΙΔΑ’’  έστω και με 1 euro με πρώτα από όλα τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές των δράσεων του Συλλόγου μας και δεύτερον να προβληματιστούμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες μας  για καλλίτερα αποτελέσματα. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι απαραίτητη η παρουσία της ‘’ΕΛΠΙΔΑΣ’’  στο χώρο της Αλληλεγγύης και του Εθελοντισμού για να προσπαθήσει  σε συνεργασία με τις άλλους Φορείς που υπηρετούν τις ίδιες με αυτήν αξίες να κρατήσει τα Γρεβενά σε επίπεδα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα,  με τη στήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, στα Γρεβενά γίνεται  εδώ και δέκα έξι  χρόνια.

    Τέλος ζητούμε από τους συμπολίτες μας και από τους απανταχού Γρεβενιώτες να μην ξεχνούν τους λιγότερο τυχερούς.  Είναι απόλυτα σίγουρο ότι όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε την κρίση στο περιθώριο. Όταν αυτή θα περάσει θα αισθανθούμε την ικανοποίηση της προσφοράς.         

                                 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘’ ΕΛΠΙΔΑΣ’’

 

 

οι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ όσο και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ήταν  μειωμένες κατά 1.351,59 και 1.298,5 ευρω  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΟΜΟΥ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6,00

 

ΑΠΟΡΟΙ

5.179,23

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

6.052,41

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

5.907,12

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

13.593,85

 

ΜΑΘΗΤΕΣ

5.616,59

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5.023,50

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

5.300,00

 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘ.

14,26

 

ΒΑΠΤΗΣΤΗΡΙΑ

375,54

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 

24.690,02

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

150,00

 

ΥΠΟΛ. ΤΑΜ. 2011

 

 

ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ

500,00

 

ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠ.

7.923,45

 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

 

23.028,48

ΜΕΤΡΗΤΑ

1.496,34

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

       100,00                                             

 

ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ

 

    9.419,79

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΕΝΩΝ

 

23128,48

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ

661,51

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ BAZZAR

370,20

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

1031,71

 

 

 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

24.160,19

 

 

 

ΥΠΟΛ. ΤΑΜ. 2012

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠ.

7.357,15

 

 

 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ

2.592,47

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

9.949,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

34.109,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

34.109,81

ΛΟΓ.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣ.ΔΑΝΕΙΟΥ 500          ΔΑΝΕΙΟ                                           500

 

Από τα έσοδα το 95,73% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,27% για λειτουργικά εξόδα.

 

 

 

 

                              Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

 

 

 

    Η Πρόεδρος                                                        Η Ταμίας

 

 

 

Ευαγγελία Μπόγκια                                       Κατερίνα Τολίκα

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997 – 2012

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΟΜΟΥ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

952,42€

 

ΑΠΟΡΟΙ

90.795,68€

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

101.796,92€

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

46.368,38€

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

108.092,85€

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

81.300,37€

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

52.349,05€

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

14.500,00€

 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘ.

608,06€

 

ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ

3.023,53€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 

263.799,30€

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1.940,21€

 

 

 

 

ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ

500,00€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

238.428,17€

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

550,00€

 

 

 

 

ACTION AID

5.738,07

 

 

 

 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

794,64€

 

 

 

 

Ν.Α. ΑΣΙΑ

100,00€

 

 

 

 

ΠΥΡΟΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ.

300,00€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

     7.482,71€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ

 

245.910,88€

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ

4.856,93€

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ BAZZAR

3.081,87€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

7.938,80€

 

 

 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

253.849,68€

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠ.

7.357,15€

 

 

 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ

2.592,47€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

9.949,62€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

263.799,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

  263.799,30€

ΛΟΓ.ΔΙΕΥΚΟΛ. ΕΠΙΣ.ΔΑΝΕΙΩΝ      800,00€            ΔΑΝΕΙΑ                                   800,00€

Από τα έσοδα το 96,87% διατέθηκε για τους σκοπούς της «Ελπίδας» και το 3,13% για λειτουργικά έξοδα.

Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσφορές σε τρόφιμα και είδη ένδυσης που  η αξία τους ξεπερνά τις 50.000,00€

 

                              Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

 

Η Πρόεδρος                                                        Η Ταμίας

 

 

Ευαγγελία Μπόγκια                                        Κατερίνα Τολίκα