Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας δικηγόρων με τον ΟΑΕΔ για το κτηματολόγιο

Γρεβενά, 11/08/20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

‘Οσοι δικηγόροι επιθυμούν να συνεργαστούν με τον ΟΑΕΔ/ΚΠΑ2 Γρεβενών στις εργασίες σχετικές με το Εθνικό Κτηματολόγιο (εφόσον απαιτηθεί) παρακαλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ. δικηγορικού συλλόγου, τηλ. επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, και Α.Δ. ταυτότητας) μέχρι τη Παρασκευή 14/08/20 και ώρα 11:00 π.μ.. Τα στοιχεία αυτά θα γραφτούν σε κατάσταση που θα σταλεί στην Δ/νση Προμηθειών Β4 της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. ώστε να γίνει η εξουσιοδότηση. Το e-mail της Υπηρεσίας μας είναι kpagrevena@oaed.gr και το τηλέφωνο 2462022315.

Στο έγγραφο 39757/06-07-20 της Διοίκησης του ΟΑΕΔ το οποίο θα τοιχοκολληθεί στην πόρτα της Υπηρεσία μας, αναγράφονται οι εργασίες που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Την 14/08/20 και ώρα 11:30 θα γίνει κλήρωση στο ΚΠΑ2 Γρεβενών με συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από την Υπηρεσία (αν επιθυμεί οποιοσδήποτε δικηγόρος που δήλωσε επιθυμία μπορεί να είναι παρών) ώστε να υπάρχει αριθμητική κατάσταση προτεραιότητας στους δικηγόρους που θα δοθούν οι εργασίες (εφόσον απαιτηθεί).

Ο υπεύθυνος υπάλληλος Κτηματολογίου
για τον ΟΑΕΔ/ΚΠΑ2 Γρεβενών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΑΛΛΑΣ