Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επίσκεψη Δημάρχου Γρεβενών στα αποστραγγιστικά έργα στους Φιλιππαίους

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης επισκέφθηκε την Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του…

Νομού Γρεβενών», από τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΚΟΜΒΟΣ 4» Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο.

 

Τον κ. Δήμαρχο συνόδευαν η Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων ΕΣΠΑ κα Αικατερίνη Πέτρου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φιλιππαίων κ. Χρήστος Νταγκούμας.

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 – 2013» Άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 53: «Πρόληψη κινδύνων (Συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)», με αρχικό προϋπολογισμό 1.800.000,00€.

 

Το έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης εκτέλεσης το ποσό του 1.091.349,06€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει προθεσμία περαίωσης 15 μήνες.

 

Ο Δήμαρχος αμέσως μετά την ενημέρωση που είχε από τον ανάδοχο του έργου δήλωσε ικανοποιημένος για την εξέλιξη των εργασιών και τόνισε: «Έχει ξεκινήσει η κατασκευή των συρματοκυβωτίων και βρισκόμαστε στο στάδιο ανακεφαλαιωτικού με τον οποίο προτείνεται καλύτερη έδραση των συρματοκιβωτίων και κατασκευή αντίβαρου. Οι προτεινόμενες ενέργειες τετραπλασιάζουν τους συντελεστές ολίσθησης, ανατροπής και ευστάθειας ενισχύοντας περισσότερο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου, είμαι βέβαιος ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στην προθεσμία περαίωσής του».