Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Διαβούλευσης Κανονισμού Καθαριότητας – ανακύκλωσης και προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου Γρεβενών.

 Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης παραδίδει στη δημοσιότητα το   σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας, με το οποίο καθορίζονται  θέματα και κανόνες που αφορούν τη  τήρηση της καθαριότητας, ανακύκλωσης  και προστασίας του περιβάλλοντος σε  κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους  του Δήμου…

Γρεβενών.

Την ψήφιση του ανωτέρω κανονισμού καθαριότητας, θα εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β` περ. V του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), είναι αυτή που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.).

Πριν την τελική διατύπωση της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο και πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης όπου θα ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επιθυμεί να έχει τις προτάσεις όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου.

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Γρεβενών  κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Κανονισμού καθαριότητας – ανακύκλωσης και προστασίας περιβάλλοντος και ζητά την ενεργό συμμετοχή και τις προτάσεις όλων των πολιτών προκειμένου ο Κανονισμός που θα διαμορφωθεί, να είναι σεβαστός από όλους και να στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Το σχέδιο του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, διαμορφώθηκε αφού ελήφθη υπόψιν η ισχύουσα νομοθεσία, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, η δοκιμασμένη τεχνογνωσία και πρακτική, η πολύχρονη εμπειρία των Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Δημοτικής Αστυνομίας και τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης και των οικισμών.

Με το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας επιδιώκεται:

– η τήρηση της καθαριότητας της πόλης, των οικισμών και της υπαίθρου και γενικότερα η προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, αλλά και η βελτίωση της αισθητικής της πόλης.

– η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

– η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,

– η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

– η ευαισθητοποίηση των δημοτών και η ενεργός συμμετοχή τους σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος

Βασικός στόχος  είναι η  βελτίωση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών στην πόλη των Γρεβενών.

Οι δημότες, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, παρακαλούνται όπως εντός 10 ημερών διατυπώσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους.

Μπορείτε να στείλετε τις  προτάσεις σας σχετικά με το σχέδιο με τους κάτωθι  τρόπους.


με την αποστολή της γνώμης κάθε ενδιαφερόμενου στο 
e-mail: toskas@dimosgrevenon.gr

με την κατάθεση ή αποστολή επιστολών με την σημείωση πάνω στο φάκελο
«Για τον  Κανονισμό  Καθαριότητας» στη διεύθυνση: 
Δημαρχείο Γρεβενών , Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 51100,  ή με την αποστολή fax στο 2462087547

 

Δείτε το Κανονισμό Καθαριότητας πατώντας ΕΔΩ