Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κλάδεμα δέντρων και θάμνων ιδιωτικών οικοπέδων και κτημάτων που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

Ο Δήμος Γρεβενών λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα,
καλεί τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών δέντρων, θάμνων κ.λ.π. που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους ( ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα ) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (απορριμματοφόρα Δήμου, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, φορτηγά, τρακτέρ, κ.λ.π.) .
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος Γρεβενών επιφυλάσσεται για την ενεργοποίηση των αστικών και ποινικών διαδικασιών που προβλέπονται από το νόμο κατά των μη συμμορφούμενων.
Καλούνται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες , να εποπτεύουν τις Κοινότητές τους και να ενημερώνουν το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου (τηλ.2462353265) σε όποια περίπτωση κρίνεται αναγκαίο.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθημερινότητας και Πρασίνου

Τσικούρας Νικόλαος