Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Μεταναστευτικό και την κατασκευή φράγματος στον Βενέτικο

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  28η  τακτική   συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις 8 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1ο θέμα Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις Α.Π.Ε. στο Δήμο Γρεβενών με αφορμή την δημόσια επιστολή της επιτροπής αγώνα ενάντια στην κατασκευή φράγματος στον Βενέτικο 
2ο θέμα Συζήτηση για το Μεταναστευτικό και την ενδεχόμενη χρήση Δημόσιων Δομών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Γρεβενών
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα
 
 
 
 
 
Επίδοση
1. Μητροπολίτη Ι.Μ. Γρεβενών 
2. Βουλευτή Νομού Γρεβενών
3. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
4. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
5. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6. Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
7. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γρεβενών 
8. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου Γρεβενών
9. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών 
10. Εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ παραρτήματος Γρεβενών
11. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
12. Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Γρεβενών
13. Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γρεβενών
14. Προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης
15. Προϊστάμενο Β/θμιας Εκπαίδευσης
16. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Γρεβενών
17. Επιτροπή Αγώνα 
18. Τ.Ε.Ε.
19. Επιμελητήριο Γρεβενών
20. Πρόεδροι Επιστημονικών οργανώσεων
21. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων 
22. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων
23. Σύλλογο Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού Γρεβενών “ΕΛΠΙΔΑ” 
24. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών
25. Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών
26. Πρόεδρο Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών
27. Πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γρεβενών
28. Σύλλογο Εργαζομένων Α/θμιας Τοπικής Αυτ/σης Δήμων Ν. Γρεβενών
 
 
 
Κοινοποίηση
1. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
2. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
3. M.M.E.
4. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)