Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εξασφάλιση πίστωσης προγράμματος εξηλεκτρισμού αγροτοκτηνοτρόφων

Εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Γρεβενών στο πλαίσιο Προγράμματος Εξηλεκτρισμού πίστωση ύψους 72.468,00 ευρώ προς κατασκευή και επιδότηση έργων ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων-βουστασίων καθώς και ηλεκτροδότησης εκμετάλλευσης αρδεύσεως, αρδεύσεως-υδρεύσεως, αποστραγγίσεως,…

θερμοκηπίων και θερμοφυτωρίων για όλους παραγωγούς τις περιοχής μας που είχαν υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Τα ανωτέρω έργα θα συμβάλλουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της αγροκτηνοτροφίας στην περιοχή ενώ ταυτόχρονα θα συντελέσουν ουσιωδώς στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των παραγωγών μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

 

Γεώργιος Δασταμάνης