Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι:

Ο Υπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί, με 3η πρόσκληση, όλους τους ενδιαφερόμενους με δικαίωμα συμμετοχής να συμμετάσχουν στη δράση 2.3       « Σύστημα …

ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού » του μέτρου 2.1.4. « Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των ενεργειακών εισροών (χημικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα, κατάργηση ζιζανιοκτόνων) , τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους , την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Το μέτρο 2.1.4. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 50-80%, και από Εθνικού πόρους. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 93,6 €/στρέμμα.

    Η Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είναι η 19/03/2013 έως 5/4/2013.

     Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για συμμετοχή στη δράση 2.3  «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού » του Μέτρου 2.1.4, υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης  στη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , ή στην Ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών ή στις Οργανώσεις παραγωγών καπνού ή στο Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου λιπασμάτων.

Ενας δικαιούχος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία δράσεις του μέτρου 2.1.4. « Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία και αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

1.Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών (τηλέφωνο 24623-53087)

2.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

www.minagric.gr  

 3.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.agrotikianaptixi.gr     

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου  www.et.gr  βρίσκονται οι  δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.  

 

                                                                                              Ο  Δ/ντής

                                                                   Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής

                                                                              Νικηφόρος Χατζηγεωργίου