Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 16 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Τριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2019.
Θέμα 2ο Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κοσματοπούλου Β.Χάϊδω για παράσταση και κατάθεση προτάσεων των από 27-12-2018 αγωγών με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 24 και 27/2018 των Ποδάρα Σταυρούλα του Δημητρίου κλπ και Βανδή Ευαγγέλου του Αργυρίου κλπ αντίστοιχα και την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα 5ο Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
Θέμα 6ο Έγκριση οριστικής απευθείας ανταλλαγής δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ποντινής με ιδιόκτητες εκτάσεις της εταιρείας με την επωνυμία “Γεωελλάς” Α.Μ.Μ.Α.Ε. (Τελική Φάση)
Θέμα 7ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου για σταθμό σταθερής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου της Δ.Ε. Αγίου Κοσμά του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)
Θέμα 8ο Έγκριση της απ’ ευθείας αγοράς τμήματος αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πόρου, τα οποία έχουν καταληφθεί από την κατασκευή του έργου “Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου στον οικ. Πόρου” με αριθμό μελέτης 85/2007
Θέμα 9ο Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.».
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών»
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2018-2019»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 12ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (Ασφαλτικά)” (Α.Μ. 08/2015)
Θέμα 13ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομουμένων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτος 2015)” (Α.Μ. 17/2015)
Θέμα 14ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 08/2016)
Θέμα 15ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “ Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δ. Γρεβενών” (Α.Μ. 20/2016)
Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου, Αλατόπετρας, Πολυνερίου και Φιλιππαίων” (Α.Μ. 08/2017)
Θέμα 17ο Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Ειδικά Θέματα
Θέμα 18ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης