Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης οδού 13ης Οκτωβρίου”

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1107/3-4-2019 η υπ΄αρίθμ. 39936/18-3-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας κ. Μιχελάκη Βασίλειου με την οποία εγκρίνεται η υπ΄αρίθμ. 311/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, αναφορικά με τη λήψη μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του γεωμετρικού σχεδιασμού, της λειτουργικότητας και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην σημαντική αστική οδό 13ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 του ΚΟΚ.

Η σημαντική αυτή απόφαση εξασφαλίζει την υποβολή πρότασης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης

των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.2: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων, του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ) Γρεβενών “Γρεβενά 2020” με το οποίο ήδη έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση 2 εκατ. € για την εκτέλεση του έργου, που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό » εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών.

Η υλοποίηση του έργου αυτού θα αναμορφώσει πλήρως τη συγκεκριμένη οδό με την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στο ύψος του Γηροκομείου και της διασταύρωσης Ελάτου, την κατασκευή πεζοδρομίων, υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών, οδοφωτισμού και οδοσήμανσης, επιτυγχάνοντας τόσο την ανάπλαση όλης της περιοχής αλλά και την οδική ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Γρεβενών