Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ο Νέος Δήμος Γρεβενών: του Γρεβενιώτικου Ελληνισμού, Κέντρο Συντονισμού, Ψηφιακός, Ευρωπαϊκός, Σύγχρονος.

[ Από το Προγραμματικό Πλαίσιο, το Σχέδιο Ανόρθωσης του Ελευθέριου Τζιόλα για τα Γρεβενά και τη Νέα Εποχή] ©.

Υπογραμμίζω ότι το Προγραμματικό Πλαίσιο, που παρουσιάζω, δεν αποτελεί έναν κατάλογο επιθυμιών , ούτε μια έκθεση καλών προθέσεων. Αποτελεί ένα συνεκτικό, αρθρωμένο, καλά σχεδιασμένο Πλάνο για την ανακοπή και γρήγορη αναστροφή της παρακμιακής πορείας, και, παράλληλα, την ρεαλιστική ανάκαμψη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και του επιπέδου της ποιότητας διαβίωσης και του περιβάλλοντος του Δήμου.

– Η κεντρική Ιδέα, η αρχιτεκτονική σύλληψη για έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό Δήμο της Νέας Εποχής είναι : ο Δήμος Στρατηγικό, Συντονιστικό Κέντρο ενός πολύμορφου Δικτύου.

Φαντασθείτε έναν Δήμο, όπου την Πόλη των Γρεβενών θα βρίσκεται στη θέση ενός Κεντρικού Κόμβου, με έναν περιβάλλοντα ιστό όπου θα υπάρχουν τοποθετημένοι Περιμετρικοί Κόμβοι των σημαντικών οικισμών συνδεδεμένοι με αντένες και πάσης φύσεως δίκτυα, ακολουθώντας και το υπαρκτό γεωγραφικό υπόβαθρο.

Ο Δήμος Γρεβενών θα είναι ένας Δήμος Ψηφιακός, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αμεσότητα επεξεργασίας των θεμάτων και αποτελεσματικής δράσης και παρέμβασης.

Ο Δήμος Γρεβενών θα οργανωθεί σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο, που ως μοντέλο ενός κυκλικού ιστού με κόμβους, το περιέγραψα, άμεσο και καθημερινού ενδιαφέροντος για τον κάθε πολίτη θα αφορά την γεωγραφική επικράτεια εντός του νομού Γρεβενών.

Το δεύτερο θα αφορά όλους τους Γρεβενιώτες εντός της Ελλάδος.

Και το τρίτο θα αφορά τον Γρεβενιώτικο Ελληνισμό παντού στον Κόσμο.

Για κάθε θέμα από τον Κεντρικό Κόμβο θα διαχέεται ενημέρωση και προς τα τρία επίπεδα. Για κάθε κρίσιμο ζήτημα θα ζητούνται γνώμες και υποστήριξη και από τα τρία επίπεδα. Για κάθε μείζον ζήτημα, ο Δήμος θα μπορεί να έχει ζωντανή τηλεδιάσκεψη με κάθε σημαντικό κέντρο ή προσωπικότητα υποστήριξης του.

Σε ψηφιακή βάση, θα συγκεντρώσει, θα καταγράψει και θα κωδικοποιήσει ανά αξίωμα, ειδικότητα, ρόλο και προσόντα όλο το ανθρώπινο Γρεβενιώτικο δυναμικό, παντού. Θα καταγράψει κάθε οργανωμένη γρεβενιώτικη συλλογικότητα οπουδήποτε στην Ελλάδα κια τον Κόσμο, εγκαθιστώντας ένα πυκνό δίκτυο -ιστό σχέσεων.

Ο Δήμος Γρεβενών θα πάψει από τον πρώτο κιόλας χρόνο να είναι ένας γηρασμένος δήμος στο νοτιοδυτικό άκρο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά θα είναι ένας Δήμος του Ελλαδικού και Παγκόσμιου Γρεβενιώτικου Ελληνισμού, όχι των 25.000 αλλά των 100 των 120.000 ανδρών και γυναικών. Στόχος θα είναι με την επόμενη απογραφή του 2021 ο Δήμος Γρεβενών να ξαναφτιάξει το νομό Γρεβενών εκλογική περιφέρεια δύο (2) εδρών.

Η Ψηφιακή οργάνωση του Δήμου θα του επιτρέπει να είναι στην πράξη και διαρκώς ένας Δήμος Ανοιχτός στην κοινωνία, στις νέες ιδέες, στις προτάσεις, στην κριτική. Να είναι γρήγορος στις αποφάσεις του και αποτελεσματικός στις δράσεις του.

Η ψηφιακή υποδομή του Δήμου θα του δώσει τη δυνατότητα, με κέντρο λειτουργία πρωινής και απογευματινής βάρδιας να καταγράφονται φωνητικά και ηλεκτρονικά όλες οι αιτήσεις, οι κλήσεις, οι διαμαρτυρίες, τα παράπονα και οι προτάσεις των πολιτών. Εντός 2 ημερών θα λαμβάνουν απάντηση για το αίτημά τους, και εντός εβδομάδος οι απλές υποθέσεις υποδομών, καθαριότητας, ύδρευσης κλπ θα ολοκληρώνονται.

Ο Δήμος Γρεβενών θα αποτελέσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Έξυπνης Πόλης (της Smart City), με χρηματοδότηση 100% από ευρωπαϊκούς πόρους, όχι απλώς έναν Ψηφιακό Δήμο, αλλά μια ψηφιακή Πόλη. Με ελεύθερο WiFi, ελεύθερη πρόσβαση στο Internet σε όλη την Πόλη των Γρεβενών και σταδιακά σε όλους τους οικισμούς.

Ο Δήμος θα οργανώσει και θα αναπτύξει την Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Γρεβενών, μέσω της οποίας όλοι οι Φορείς, και όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, αλλά, οπωσδήποτε όλα τα προϊόντα του τόπου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες των Γρεβενών θα μπορούν να αναζητηθούν, να αγορασθούν και να αξιοποιηθούν για συμφωνίες και συμπράξεις.

Ο Δήμος Γρεβενών θα αποτελεί την ομπρέλα, την Κεντρική Πλατφόρμα προβολής και διάχυσης της ενημέρωσης. Κάθε επισκέπτης μόλις θα εισέρχεται στο πεδίο της Ψηφιακής Πόλης των Γρεβενών θα έχει στο κινητό του ελεύθερα τη δυνατότητα να βρεί, να αγοράσει, να κινηθεί και να εξυπηρετηθεί για όλα. Και από παντού, από κάθε σημείο της Γης, οι Γρεβενιώτες, με πνεύμα εξωστρέφειας, θα έχουν τη δυνατότητα να βρούν αυτό που θέλουν, να συνεργασθούν με όποιον θέλουν, να θέσουν και να πετύχουν ωφέλιμους στόχους.

Ο Δήμος με αυτόν τον άμεσο και πολλαπλά ωφέλιμο τρόπο, αλλά και μέσω ενός σταθερού Φόρουμ των φορέων (Επιμελητήριο, Ένωση, Εργατικό Κέντρο, ΤΕΕ, Επαγγελματικοί & Επιστημονικοί Σύλλογοι κλπ), που θα συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο, θα συντονίζει και θα παρεμβαίνει δημιουργικά για τους στόχους ανάκαμψης, προώθησης και επίλυσης ζητημάτων της οικονομικής ζωής και των αναπτυξιακών υποδομών.

Η εγκατεστημένη Ψηφιακή δυνατότητα συνδυασμένη με τη δορυφορική κάλυψη θα παρέχει στο Δήμο την πρόσθετη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα δάση μας από πυρκαγιές για άμεση επέμβαση, τα χωριά μας από ακραία καιρικά φαινόμενα για εστιασμένη βοήθεια, τα πιθανά ατυχήματα ή την ύπαρξη προβλημάτων εγκλωβισμού για ταχεία δράση.

Κι αφού θα έχουμε τους πρώτους κιόλας μήνες θα έχουμε δημιουργήσει έναν Παγκόσμιο Δήμο Γρεβενών, ο νέος θεσμός που θα δημιουργηθεί – με τίτλο τα ”Γρεβενά της Ελλάδας και του Κόσμου” – ανά δύο έτη θα οργανώνει και θα πραγματοποιεί το Συνέδριο των απανταχού Γρεβενιωτών, με δύο μεγάλες ενότητες : 1η Ενότητα: Ιστορία, Λαογραφία, Παραδόσεις, – 2η Ενότητα : Ανάπτυξη, Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες, το Οικονομικό Δίκτυο των Γρεβενιωτών για Επενδύσεις και Εμπόριο. Τα υλικά των Συνεδρίων θα εκδίδονται και θα κυκλοφορούν και οι κατατεθείσες προτάσεις θα αποτελούν βάση για σχεδιασμό και υλοποίηση με στόχο θετικά αποτελέσματα για τον Τόπο.

Τα Γρεβενά θα αναπτύξουν άμεσα ενεργή, στοχευμένη πολιτική αδελφοποιήσεων με πόλεις της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Αμερικής. Κριτήρια για την ανάπτυξη του Δικτύου των αδελφοποιήσεων, από το οποίο αναμένεται να υποστηριχθεί σημαντικά ο Δήμος Γρεβενών, θα είναι : η Ιστορία, η ύπαρξη ακμάζοντος Γρεβενιώτικου Ελληνισμού στη σημερινή ή σε παρελθούσα ιστορική περίοδο, η κοινότητα – η ταυτότητα γεωφυσικών, γεωοικονομικών, παραγωγικών, ή/και περιβαλλοντικών στοιχείων, η καινοτομία και οι νέες εφαρμοσμένες τεχνολογίες, οι πρωτοποριακοί πολιτιστικοί θεσμοί και οι νεολαιίστικες δράσεις.

Στη λειτουργία του ο Δήμος Γρεβενών θα εφαρμόσει με συνέπεια τις αρχές της Διαφάνειας, της Ισονομίας, της Δικαιοσύνης, της Ισοπολιτείας και της Συμμετοχή.

Κάθε χρόνο θα πραγματοποιεί ανοιχτές, δημόσιες διαδικασίες απολογισμού και προγραμματισμού.

Σε κάθε Δημοτική Ενότητα, κάθε χρόνο, θα πραγματοποιούνται τουλάχιστο δύο ανοιχτές συνεδριάσεις με ατζέντα τα ζητήματα κάθε Δ.Ε.

Το ίδιο θα γίνετε και σε κάθε Τ.Κ., κάθε χρόνο.

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, για το οποίο σταθερά θα αγωνιζόμαστε για τη δίκαια χωροκατανομή και ανάπτυξη των Σχολών & Τμημάτων του, αποτελεί και Πανεπιστήμιο των Γρεβενών. Θα συνεργασθούμε, επιζητώντας την υποστήριξη και συμβολή του σε ευρύ φάσμα ερευνών, εφαρμοσμένων μελετών, κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Τακτικά ανά τρίμηνο, και έκτακτα όταν οι ανάγκες το επιβάλουν, θα συνέρχεται για δημοκρατικό προγραμματισμό και συντονισμό δράσεων το Φόρουμ των Κοινωνικών Φορέων.

Χρήσιμη και φορές πολύτιμη είναι η πείρα ανθρώπων που διετέλεσαν σε καίριες αιρετές. Τέτοια στελέχη είναι συμπατριώτες μας: πρώην υπουργοί, π. βουλευτές, π. δήμαρχοι. Ανά τακτά διαστήματα ο Δήμαρχος θα μπορεί να συναντιέται μαζί τους για τη συζήτηση – εξέταση σημαντικών ζητημάτων, ενώ πάντα θα καλούνται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αντανακλά τα ποιοτικότερα, τα αξιολογότερα, τα ευγενέστερα στοιχεία της κοινωνίας. Εικόνες ακραίων απολίτικων συμπεριφορών, συνεχών δικαστικών διενέξεων, χαοτικών πολώσεων δεν τιμούν το Σώμα και θα περάσουν οριστικά στο παρελθόν.

Ένας νέος Δήμος : του Γρεβενιώτικου Ελληνισμού, Κέντρο Συντονισμού, Ψηφιακός, Ευρωπαϊκός, Σύγχρονος, Συμμετοχικός θα είναι ο Δήμος της επόμενης τετραετίας.

******