Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

18ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις1 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα    1οΑντικατάσταση αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου Γρεβενών στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ), λόγω παραίτησης του Χρήστου Πέτρου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου
Θέμα    2οΑντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: “Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων”, λόγω παραίτησης του Χρήστου Πέτρου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Εισηγητής: Μπαϊνέτα Ελισάβετ Αντιδήμαρχος Εμπορίου
Θέμα    3οΈγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    4οΚοπή δένδρων στον οικισμό Λάβδας της Κοινότητας Λάβδας, όπως προτάθηκε με την αριθμ. 13/2023 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα    5οΚοπή δένδρου στο πεζόδρομο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 4 (έμπροσθεν βιβλιοπωλείου Αναγνώστου) στην πόλη των Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την αριθμ. 14/2023 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα    6οΚοπή δένδρου στον οικισμό Δοξαρά της Κοινότητας Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την αριθμ. 15/2023 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα    7οΚοπή δένδρου στο χώρο των Κοιμητηρίων στον οικισμό Κυρακαλής της Κοινότητας Κυρακαλής, όπως προτάθηκε με την αριθμ. 16/2023 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα    8οΈγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: “Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της East West Greece για την “Διαχείριση Μεταχειρισμένων ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμου”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα    9οΈγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2023, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα  10οΈγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2023, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα  11οΈγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα  12οΕκμίσθωση Δημοτικής αίθουσας (Στέκι Νεολαίας – Κέντρο Νεότητας) της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  13οΤροποποίηση της αριθμ. 118/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Επιβολή Τέλους Χρήσης Δημοτικών Ακινήτων σε βάρος πρώην μισθωτών για τη μεταβατική χρονική περίοδο μεταξύ παλαιάς και νέας μίσθωσης, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή” (αίτημα Ιωάννη Καραγιάννη του Αχιλλέα)
Θέμα  14οΈγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον Ευθύμιο Ταταρίδη για τη μίσθωση των αριθμ. 19 και 22 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  15οΕπέκταση της μίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην θέση Σκάμνα του αγροκτήματος Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Γεωργίου Καραμιχαηλίδη του Ραφαήλ)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα  16οΈγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 121/2018)
Θέμα  17οΑνασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή χλοοτάπητα Αθλητικών χώρων” (Α.Μ. 24/2012)

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Οργάνωσης
Θέμα  18οΕπιστροφή χρήσης του Υπαίθριου Θεάτρου στο Άλσος Θεοδωρίδη, από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών(Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών (αίτημα Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)
Θέμα  19οΤροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση της αίθουσας τελετών εντός του υφιστάμενου κτιρίου του Κοιμητηρίου Γρεβενών (αίτημα Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών)»

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Γρεβενών (για το 3ο, 5ο, 6ο & 8ο θέμα)
  2. Λάβδας (για το 4ο θέμα)
  3. Κυρακαλής (για το 7ο θέμα)
  4. Αγίου Γεωργίου (για το 12ο θέμα)
  5. Μυρσίνης (για το 15ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα