Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στην ανακοίνωση του Συμβουλίου του ΤΕΙ

Θα ήθελα να εκφράσω κάθετα την αντίθεσή μου στην ανακοίνωση-ένσταση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το σχέδιο «Αθηνά» αξιώνοντας την ισότιμη μεταχείριση του παραρτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στα Γρεβενά σύμφωνα με όσα υποστήριξα και κατά το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο κατήγγειλα ως…

απαράδεκτη την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής προς το Υπουργείο.

               Τέτοιου είδους ανακοινώσεις-ενστάσεις θεωρούνται απαράδεκτες και δεν ανταποκρίνονται στην Περιφερειακή Συνείδηση που προσχηματικά επικαλούνται ορισμένοι κατά καιρούς ανάλογα με τα προσωπικά τους συμφέροντα.

               Αγωνιζόμαστε όλοι οι φορείς του τόπου όχι μόνο για την παραμονή του ΤΕΙ στα Γρεβενά αλλά και την ενδυνάμωσή του γιατί το δικαιούμαστε!

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ

 

 

ΔΕΤΕ την Ένσταση του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
επί του Σχεδίου Αθηνά

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ασχολήθηκε με τις ρυθμίσεις που επιχειρούνται στην λειτουργία των ΑΕΙ με το τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και διαπιστώνει τα εξής:
1.    Δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η πρόταση που κατέθεσε έγκαιρα στο Υπουργείο επιβεβαιώνοντας  έτσι ότι η διαβούλευση ήταν προσχηματική.
2.    Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη νέα τροποποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας ως προς τη συγκρότηση Σχολών και Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Συρρικνώνει το Ίδρυμα από 18 σε 9 Τμήματα. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων από 1750 το 2012-2013 σε 1000 το 2013-2014.
3.     Θα μετακινηθούν 2000 υπάρχοντες φοιτητές, 1500 από την Κοζάνη στα Γρεβενά και 500 από την Καστοριά στα Γρεβενά, ή θα υποχρεωθεί το ΤΕΙ να προσφέρει μαθήματα τόσο στην Κοζάνη και Καστοριά (υπάρχοντες φοιτητές) όσο και στα Γρεβενά (νεοεισαχθέντες), όταν η συρρίκνωση γίνεται δήθεν για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού στο ΤΕΙ.
4.    Είναι απαράδεκτο, για μία υποβαθμισμένη και σε κρίση περιοχή όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας,  να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία η μη ύπαρξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την συγχώνευση, κατάργηση ή μεταφορά Τμημάτων τα οποία κατά τα άλλα είναι βιώσιμα και μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.
5.     Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις που θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα των υπαρχόντων φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τις επιχειρούμενες ρυθμίσεις. Να κατοχυρώνουν, επίσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών και των ήδη αποφοιτησάντων.
Ειδικότερα επί των συγκεκριμένων προτάσεων του σχεδίου ΑΘΗΝΑ το Συμβούλιο επισημαίνει:
•    Τα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών υφίστανται μία αναίτια και αιφνίδια «απορρόφηση-κατάργηση». Τα τμήματα αυτά είναι μοναδικά με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, με διακρίσεις, έντονο ερευνητικό και διδακτικό έργο και ευρεία αναγνώριση στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών εμφανίζει ικανό αριθμό μελών ΕΠ, ώστε να καλυφθούν τα προγράμματα σπουδών των υπαρχόντων 5 τμημάτων της στην Κοζάνη (κατά μέσο όρο 11 μέλη ΕΠ/τμήμα).
•    Είναι εντελώς παράλογη η μετακίνηση του Τμήματος  «Διοίκησης Επιχειρήσεων» από την Κοζάνη στα Γρεβενά και του Τμήματος «Διεθνούς Εμπορίου» από την Καστοριά στα Γρεβενά. 
•    Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η  συγχώνευση των 3 Τμημάτων της Σχολής Γεωπονίας στη Φλώρινα, σε περίοδο που η χώρα στρέφεται στην αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα είναι πλήγμα η κατάργηση του τμήματος «Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» που εδρεύει στην Φλώρινα, μοναδικού στην Επικράτεια, το οποίο  μετεξελίσσεται σε απλή κατεύθυνση με τίτλο «Αγροτικής Οικονομίας», αντικείμενο που υπάρχει και αλλού και που δεν θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων.
•    Το «Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» συρρικνώνεται θεματικά και αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του με τον νέο τίτλο «Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας».
Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  Ενίσταται κατά της πρότασης του Υπουργείου. Εκτιμά ότι για την επιτυχή έκβαση της ένστασής του δεν αρκούν, δυστυχώς, τα ακαδημαϊκά επιχειρήματα, αλλά α) είναι απαραίτητη η πολιτική στήριξη όλων των φορέων, των οργανισμών της περιοχής και κυρίως β) η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να συνταχθεί με την άποψη ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει να προέλθουν με νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχει, τότε, ελπίδα όχι μόνο, υπό την παρούσα συγκυρία, να περισωθεί το Ίδρυμα αλλά και να αναβαθμιστεί μελλοντικά. 
                                                                         
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Βέργαδος Ιωάννης